U 2022. godini usporen je rast stope depozita u Srbiji, usled dejstva geopolitičkih faktora, što je trend primećen i na nivou evrozone u celini. Tako su ukupni devizni osigurani depoziti stanovništva u tekućoj godini povećani za 6 odsto. Nakon privremenih oscilacija početkom godine, dinarski depoziti su od juna ponovo u porastu. Inače, prethodnih godina su domaće tržište karakterisale visoke stope rasta depozita, u nekim godinama čak i dvocifrene, ocenjeno je u razgovoru koji je vođen 7. novembra u Beogradu, za “okruglim stolom” o sistemu osiguranja depozita i njegovom doprinosu stabilnosti finansijskog sistema u Srbiji. Ovo je peta godina zaredom kako se ovaj skup održava u organizaciji Agencije za osiguranje depozita, Udruženja banaka Srbije i Beogradske bankarske akademije.

„U poređenju sa većinom evropskih zemalјa, posledice pandemije i konflikta u Ukrajini slabije se osećaju u Srbiji. Finansijski sistem Srbije pokazao je visok stepen otpornosti, a poverenje građana u bankarski sistem je očuvano, što pokazuje i višegodišnji trend rasta depozita u bankama. Tome doprinosi i delotvoran sistem osiguranja depozita koji se iz godine u godinu unapređuje“, ocenio je u uvodnom izlaganju dr Hasan Hanić, predsednik Upravnog odbora Agencije i predsednik Beogradske bankarske akademije.

„Kada prolazimo kroz izazovne periode, izuzetno je važno da bankarski sistem bude stabilan i da građani i privrede znaju da mogu da mu veruju. Mi smo na sreću imali takvu situaciju najpre pri izbijanju pandemije kovida, a zatim i sa poremećajima koje je doneo sukob na istoku Evrope i danas kada se inflacija javlјa na celokupnom globalnom tržištu. Banke su stabilne, adekvatno kapitalizovane i uz dobar sistem osiguranja depozita jasno je da predstavlјaju pouzdanog partnera svojim klijentima“, rekao je Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije.

O različitim aspektima sistema osiguranja depozita i drugim temama od važnosti za stabilnost bankarskog i finansijskog sistema u celini, govorili su i dr Duško Bodroža, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka, Ljubica Pantelić, direktorka Sektora za finansijske i računovodstvene poslove u Agenciji za osiguranje depozita i Ksenija Zorčić, direktorka Sektora za praćenje i očuvanje finansijske stabilnosti u Agenciji za osiguranje depozita. U raspravi su učestvovali istaknuti domaći stručnjaci, kao i predstavnici poslovnih banaka. Bilo je reči, između ostalog, o doprinosu sistema osiguranja depozita očuvanju poverenja javnosti u finansijski sistem i njegovom usaglašavanju s međunarodnim standardima.

Sistem osiguranja depozita u Srbiji štiti depozite fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica, a oni u sumi čine više od 70% depozita u bankarskom sistemu. Ukazano je na značaj stabilnosti depozita u bankarskom sistemu, s aspekta likvidnosti banaka, kao i zbog činjenice da depoziti pretežno učestvuju u strukturi izvora finansiranja banaka u Srbiji.

Posle dužeg perioda, u kom je glavni motiv čuvanja novca u bankama bila sigurnost a ne dobit, ponovo se mogu očekivati atraktivnije stope prinosa na oročeni novac, zaklјučeno je na skupu. (R.N.)