“Uspesi, izazovi i budućnost žena u poslovnom okruženju” – naziv je panel diskusije koju je 8. marta u Beogradu organizovala Američka privredna komora u Srbiji (AmCham). Tom prilikom istaknuta su ključna pitanja koja se odnose na ravnopravnost žena u poslovnom svetu.

Stefan Lazarević, predsednik AmCham-a, naglasio je važnost razvijanja kulture rodne ravnopravnosti u poslovnom okruženju, uz aktivno uključivanje i podršku muškaraca. On je naglasio da je unapređenje rodne ravnopravnosti u poslovnom svetu jedan je od preduslova za izgradnju održivih i naprednih ekonomija. “Kroz aktivno podsticanje korporativne kulture koja neguje rodnu ravnopravnosti, uz angažovanje i podršku muškaraca, kreiraju se uslovi u kojima se svi pojedinci mogu razvijati i napredovati bez obzira na pol“, rekao je Lazarević.

AmCham, kroz partnerstva sa relevantnim institucijama i organizacijama, kao i uz aktivno učešće u projektima poput “Ona zna“ – Projekat za ekonomsko osnaživanje žena, podržanog od strane USAID-a nastoji da osnaži žene u radnom okruženju, pomogne uklanjanju prepreka koje utiču na njihov profesionalni razvoj i rad, sa krajnjim ciljem razvoja boljeg društva.

Ovaj projekat se realizuje pod vođstvom Impact Hub-a, u partnerstvu sa AmCham-om, UN Women-om, Centrom za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga i Erste Bankom. “Svi projekti i strategije USAID-a utemeljeni su na principima rodne ravnopravnosti”, rekla je Jelena Mihajlović, menadžerka projekta “Ona zna” iz USAID-a.

Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, istakla je važnost podizanja svesti o rodnoj ravnopravnosti i obavezama koje čekaju poslodavce prema regulativi EU: „Predrasude da žene ne mogu biti dobri rukovodioci i biznis lideri moraju što pre biti prevaziđene kako bi ekonomija mogla da ostvari značajan rast. Podaci Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost pokazuju da bi unapređenje rodne ravnopravnosti 2050. dovelo do povećanja BDP Evropske Unije po glavi stanovnika za 6,1 do 9,6%, što iznosi 1,95 do 3,15 biliona evra. Promene su kompleksne i sastoje se od procesa koji imaju svoju dinamiku, a na koje mogu uticati brojni faktori, među kojima su i nedavno usvojena direktiva EU, razvoj veštačke inteligencije i povećan broj žena u STEM naukama, ali i razmišljanje i delovanje ljudi koji te promene treba da iznesu“, rekla je Janković i naglasila da samo direktive i zakoni nisu dovoljni da dovedu do željene promene, već je za to potreban odlučan i širok angažman celog društva.

Učesnici panela su se složili da je pitanje rodne ravnopravnosti suštinski povezano sa prevazilažnjem predrasuda u praksi, ekonomskim i društvenim statusom, te da je ključno za jačanje ekonomije svake pojedinačne države. Događaj je organizovan uz podršku kompanije CBS International i PepsiCo.