Od pogona za pripremu i transport gasa do savremenog Aminskog postrojenja: Pogon za pripremu i transport nafte i gasa, Rafinerija gasa ili Degazolinaža Elemir, kako se najčešće ovo postrojenje kompanije NIS nazivalo kroz istoriju, proslavlja 60 godina postojanja.

 Beograd, 13. novembar 2023. godine – U poslednjih 10 godina u ovo postrojenje uloženo je više od 45 miliona evra. Najveća investicija je izgradnja Aminskog postrojenja, koje je udahnulo novi život Rafineriji gasa. Rad ovog savremenog postrojenja omogućava povećanje kvaliteta domaćeg prirodnog gasa, putem izdvajanja ugljen-dioksida i drugih gasnih primesa, dok istovremeno doprinosi i povećanju obima proizvodnje gasa. Osim pozitivnog biznis efekta, ovaj projekat ima i značajnu ekološku komponentu, jer je način prerade takav da u potpunosti sprečava dospevanje ugljen-dioksida u atmosferu. Tehnologija koja se primenjuje u Aminskom postrojenju je HiPACT (High Pressure Acidgas Capture Technology), jedna od najefikasnijih među postojećim metodama u procesu prerade gasa.

Paralelno sa Aminskim postrojenjem, u Rafineriji gasa izgrađeni su i kompresori za podizanje pritiska izlaznog gasa, kao i kompresori za CO2, a veoma bitan projekat, pre svega sa aspekta zaštite životne sredine, bila je izgradnja „visoke baklje“, odnosno sistema za prikupljanje i spaljivanje fluida. To znači da ukoliko dođe do poremećaja u procesu, kompletno ispuštena tečna faza se vraća ponovo u sistem na preradu i na taj način nema gubitaka niti spaljivanja tečne faze. Takođe, sistem je opremljen savremenim nadzornim sistemima koji omogućavaju bezdimno sagorevanje gasne faze.

„Ova značajna godišnjica nas podseća da smo prešli jedan dug, složen, ali uspešan put. Rafinerija gasa nije samo građevina sa rezervoarima, čelikom, cevima, već je ona sinonim kvaliteta i pouzdanosti i za to su zaslužne kolege koje su se tokom 60 godina trudile da danas ova rafinerija ovako izgleda“, kaže Predrag Radanović, direktor Proizvodnog departmana Bloka Istraživanje i proizvodnja u kompaniji NIS.