AEO status (Authorised Economic Operator – ovlašćeni privredni subjekt) je međunarodno prepoznata oznaka pouzdanosti i zakonodavne usklađenosti, koju carinski organi dodeljuju privrednim subjektima koji ispune niz propisanih kriterijuma. Na taj način oni su prepoznati kao privrednici od poverenja. „Koncept ovlašćenog privrednog subjekta je uvela Svetska carinska organizacija i zasniva se na partnerstvu između carinskih organa i privrednih subjekata. Kada neki privredni subjekt, koji je uključen u međunarodni lanac trgovinske razmene, ispuni određene kriterijume, dobija AEO status koji ujedno označava najviši stepen poverenja“, stav je CEFTA Sekretarijata.

Međutim, prema najnovijim podacima, u asocijaciji CEFTA, vlada prilično šarenilo: Moldavija ima najviše međunarodnih AEOS oznaka, Srbija je u sredini, a u Bosni i Hercegovini uopšte nema kompanija sa tom oznakom. Detaljnije to izgleda ovako: u Srbiji ovu oznaku ima 51 kompanija, u Severnoj Makedoniji 27, na Kosovu i u Albaniji po 10, a u Crnoj Gori 4. Zanimljiv podatak iz Privredne komore Moldavije pokazuje da čak 120 kompanije u toj zemlji imaju AEO status. Za Moldaviju je veoma značajna i okolnost da je od 1.11.2022. godine na snazi uzajamno priznavanje AEOS statusa kompanija između Moldavije i EU. Time je Moldavija postala prva CEFTA Strana u nizu koja sa EU ima pravno regulisano međusobno priznavanje AEOS. S druge strane, u Bosni i Hercegovini nema kompanija sa ovom oznakom, imajući u vidu da je ova CEFTA članica otpočela sa primenom programa avgusta prošle godine.

Kada se ušteda pretvori u brojke, prema računici privrednika, to znači da uz unapređenje i pojednostavljenje carinskih formalnosti, uzajamno priznavanje statusa u svim CEFTA Stranama oslobađa kompanije plaćanja do jedne četvrtine operativnih troškova. Ovakvim inicijativama CEFTA nastoji da podstiče trgovinu, konkuretnost i investicije, ali i da pripremi kompanije za tržište Evropske unije.  Najkonkretnija korist je što je smanjen broj kontrola, budući da se radi o kompaniji od poverenja za carinske administracije, dok na prelazima AEO status znači kraće zadržavanje kamiona, brži transport i samim tim smanjene troškove poslovanja.

Postupak izdavanja odobrenja je zahtevan proces i može trajati nekoliko meseci. Dobijanje statusa zahteva dodatan trud kompanija od poštovanja propisa, prikupljanja dokumentacije, pa čak i do tehnoloških ulaganja da bi se ispunili strogi kriterijumi.

Ostali uslovi odnose se na visoki nivo pouzdanosti i kvalitet poslovnih procesa, ali i sistem unutrašnje kontrole.

„Poverenje i bezbednost su ključne reči u ovom procesu. Zbog toga privredni subjekt mora ispuniti uslove koji, između ostalog, podrazumevaju poštovanje strogih pravila vezanih za zaštitu od nezakonitog upada u objekte, kao i procedure kojima će se uspostaviti pouzdani odnosi sa poslovnim partnerima u cilju zaštite međunarodne trgovine. Takođe, neophodno je da postoje jasne i pouzdane provere potencijalnih zaposlenih koji će raditi na bezbednosno osetljivim mestima“, objasnili su iz CEFTA Sekretarijata.