Ovogodišnja glavna nagrada za preduzetništvo – European Enterprise Promotion Awards (EEPA), poznata kao Velika nagrada žirija, otišla je u Nemačku, u Centar za samozapošljavanje žena migranata (COMPETENZentrum für Selbständige by Initiative Selbständiger Immigrantinnen). Isti projekat je dobio i nagradu u kategoriji Ulaganje u preduzetničke veštine. Ovaj Centar podržava žene migrantkinje u obuci i profesionalnom razvoju, obezbeđujući veštine koje su im potrebne da se samozaposle. Sve je besplatno: obuka, podučavanje i umrežavanje, pa su migrantkinje spremne da započnu posao. Takođe, onima koje su već samozaposlene, omogućeno je da pretvore poslovne ideje u praksu i da izgrade sopstveni održivi biznis u Berlinu.

Kristina Šrajber (treća sleva) sa dobitnicima nagrada

U kategoriji Promovisanje preduzetničkog duha pobednik je Španija za projekat Kulinarska akcija koji sprovodi Baskijski kulinarski centar. Ovaj Centar pruža obuku i podržava profesionalizaciju gastronomskog sektora od 2011. godine.

Nemačka trijumfovala: Dobitnice glavne nagrade žirija

Nagradu u kategoriji Poboljšanje poslovnog okruženja i podrška digitalnoj tranziciji, dobio je tim iz Portugalije za projekat: Digitalna trgovina – Digitalna ekonomija Portugalije u partnerstvu sa Portugalskom trgovinskom i uslužnom konfederacijom i sa opštinskim većem Viana do Kastelo. Projekat podržava digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća, posebno mikro preduzeća, u sektoru trgovine i usluga. Za tri godine, program je obučio 67 digitalnih konsultanata i pružio ekspertizu za 50 poslovnih i komercijalnih udruženja, dok je 1.345 preduzetnika diplomiralo na Digitalnoj akademiji.

Španija je dobila i nagradu u kategoriji Podrška internacionalizaciji poslovanja, za projekat Iberijski centar za istraživanje i gašenje požara u šumama. Projekat nudi kompanijama priliku da testiraju inovativnu tehnologiju u stvarnom okruženju, pomaže im da pronađu međunarodne partnere i pruža pravne savete i podršku u pristupu evropskom finansiranju uz pomoć specijalizovanih mentora. Do danas, 25 kompanija iz 10 zemalja koristi usluge koje nudi akcelerator, koji je prvi te vrste u sektoru.

Bugarka pobedila u takmičenju mladih

Za pobednicu ovogodišnjeg takmičenja za esej mladih (SME Veek Iouth) na Skupštini MSP Evropske komisije u Portorožu, proglašena je 22-godišnja Kristina Dimova, iz Bugarske.

Kristina Dimova

Ključna osobina malih i srednjih preduzeća sadržana u imperativu da se prilagode promenljivim okolnostima, navela je Kristina. „Najvažnija je njihova spremnost da promene svoj model upravljanja. Sociokratija bi bila `tajni sastojak` sa četiri osnovna pravila: konsenzualno donošenje odluka, hijerarhija krugova, dvostruko povezivanje krugova i izbor lidera. Sociokratija bi takođe omogućila preduzećima da dostignu potrebnu fleksibilnost da napreduju u svetu koji se stalno menja“, rekla je Kristina.

Ostali finalisti ovogodišnjeg takmičenja za esej mladih bili su Viktorija Krah, špansko-nemačkog porekla, i Rui Teikeira iz Portugala.

U kategoriji Podrška razvoju zelenih tržišta i efikasnosti resursa pobedio je slovenački projekat Zeleni pingvin kompanije Iskraemeco. Ova video igrica kombinuje stvarne podatke sa pametnim digitalnim tehnologijama. Zeleni pingvin kroz igru uči škole i decu ekološkoj i digitalnoj pismenosti i pokazuje im kako da postignu značajno smanjenje CO2.

Za kategoriju Odgovorno i inkluzivno preduzetništvo nagrađena je Švedska, kroz projekat Inkludera. Projekat funkcioniše od 2011. i podržava socijalne preduzetnike koji su razvili jedinstvena rešenja, pomažući im da se razviju i postanu finansijski održivi. Inkludera bira preduzetnike i startapove i podržava ih u izgradnji partnerstva sa javnim sektorom.

Inače, ove godine je podneto preko 200 nacionalnih EEPA prijava iz 28 zemalja učesnica. Od toga su nacionalni koordinatori EEPA odabrali 47 projekata za ocenjivanje.

R. Nikolić