Sa potpisivanja ugovora 30. januara u Beogradiu, između AIK Banke i Evropske banke za obnovu i razvoj o kreditnoj liniji od 50 miliona evra, za jačanje poslovanja MSP sektora

Sa potpisivanja ugovora 30. januara u Beogradiu, između AIK Banke i Evropske banke za obnovu i razvoj o kreditnoj liniji od 50 miliona evra, za jačanje poslovanja MSP sektora

AIK Banka je 30. januara potpisala ugovor sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) o kreditnoj liniji u vrednosti od 50 miliona evra, koja je namenjena jačanju poslovanja ovog sektora i realizaciji brojnih investicionih projekata, saopštila je banka. Specifičnost ove kreditne linije je i plan da se najmanje 30 odsto ukupnog iznosa plasira kroz kredite privredi koji će imati za cilj pokretanje i realizaciju „zelenih“ investicija, odnosno realizaciju razvojnih projekata koji će kompanijama na različite načine omogućiti odgovornije i ekološki održivije poslovanje.

„Ova kreditna linija ima za cilj da mnogim malim i srednjim preduzećima omogući jednostavniji i lakši pristup izvorima finansiranja. To će uticati na njihovo poslovanje, otvaranje novih radnih mesta, kao i njihovo jačanje na domaćem, ali i na inostranim tržištima“, istakao je Petar Jovanović, predsednik Izvršnog odbora AIK Banke.

Prema njegovim rečima, AIK Banka će zahvaljujući ovoj kreditnoj liniji omogućiti kompanijama da modernizuju i inoviraju svoje poslovanje, da ga učine ekološki održivijim, kao i da značajno unaprede svoju produktivnost i konkurentnost.

„Kreditna linija će dodatno ojačati finansijske kapacitete AIK Banke i omogućiće našem novom partneru da nastavi sa podrškom realnoj ekonomiji u Srbiji. Zahvaljujući tome, mala i srednja preduzeća će imati bolji pristup finansiranju projekata i to će im omogućiti da dodatno rastu, ulažu u ekološki model poslovanja, kao i da se sve više razvijaju“, objasnila je Aleksandra Vukosavljević, direktorka EBRD za finansijske institucije na području Zapadnog Balkana i Istočne Evrope.

Mala i srednja preduzeća predstavljaju okosnicu srpske privrede, obezbeđuju više od dve trećine radnih mesta u zemlji i sa gotovo 56 odsto učestvuju u nacionalnom bruto društvenom proizvodu. Imajući u vidu važnost ovog sektora, AIK Banka već tradicionalno pruža veliku podršku njegovom razvoju, ali i stalnom stvaranju boljih uslova za njegov dalji razvoj i jačanje. Istom cilju je, kroz različite projekte i programe, posvećena i Evropska banka za obnovu i razvoj. EBRD je kao vodeći institucionalni investitor u Srbiji i do sada je uložila više od 8,8 milijardi evra kroz 347 projekata, od kojih je većina bila posvećena pružanju podrške privatnom sektoru.