Narodna banka Srbije će od 18. do 22. marta ove godine tradicionalno učestvovati u Svetskoj nedelji novca (Global Money Week), koja se organizuje u celom svetu na inicijativu Međunarodnog pokreta za finansijsku edukaciju dece i omladine (CYFI) s ciljem da finansijsko obrazovanje bude dostupno mladima, saopštila je NBS.

Aktivnosti će biti organizovane u Pravno-poslovnoj školi u Beogradu, na Ekonomskom i Mašinskom fakultetu u Nišu, Tehničkoj školi u Vlasotincima, Trgovinsko-ugostiteljskoj školi u Leskovcu, Mašinsko elektrotehničkoj školi u Priboju, Ekonomsko-trgovinskoj školi u Prijepolju i Ekonomskoj školi u Subotici. Za studente i učenike navedenih fakulteta i škola planiran je niz aktivnosti na teme iz finansijskog obrazovanja:

  • Održavanje stručnog predavanja „150 godina srpskog dinara“;
  • Održavanje radionice „Nemanjići – novac dinastije“;
  • Održavanje radionice „Falsifikati“;
  •      Održavanje turnira u edukativnoj igri „Finansije za kasnije“;
  • Održavanje radionica „Moj budžet i ja“.

Učesnici predavanja i radionica će imati priliku da se upoznaju sa istorijatom novca, posebno dinara, kao i sa elementima zaštite novčanica od falsifikovanja. Analizirajući pojmove trošenja, zaduživanja i štednje, naučiće kako razumno da upravljaju svojim novcem, kako da planiraju budžet, stiču nova znanja iz oblasti istorijata naše valute, saznajući na taj način nešto više od onoga što uče u okviru redovnog školskog programa, a što će im biti od koristi u svakodnevnom životu.

Svetska nedelja novca predstavlja globalnu akciju čiji su ciljevi edukacija dece i omladine o novcu, štednji, preduzetništvu i sličnim temama kroz zabavne i interaktivne aktivnosti. Aktivnosti u okviru Svetske nedelje novca organizuju škole, univerziteti, ministarstva, centralne banke i druge finansijske, obrazovne institucije širom sveta, navedeno je u saopštenju NBS.