Autor: R. Nikolić

Karolina Klint, glavni komercijalni direktor za Evropu u konsultantskoj kući Marsh McLennan, na američkoj tv mreži CNBC, 10. januara, predstavlja Izveštaj o globalnim rizicima za 2024. godinu (Foto: CNBC)

Karolina Klint, glavni komercijalni direktor za Evropu u konsultantskoj kući Marsh McLennan, na američkoj tv mreži CNBC, 10. januara, predstavlja Izveštaj o globalnim rizicima za 2024. godinu (Foto: CNBC)

„Veštačka inteligencija (AI) može da napravi modele i da utiče na veliku populaciju birača, na način koji do sada nismo videli“, rekla je Karolina Klint, glavni komercijalni direktor za Evropu u konsultantskoj kući Marsh McLennan, predstavljajući  “Izveštaj o globalnim rizicima za 2024. godinu” na američkoj tv mreži CNBC, u sredu, 10. januara u razgovoru za novinarkom Silvijom Amaro.  „Za sve nas je veoma važno da pratimo kako će se to odigrati“, rekla je gospođa Klint, predstavljanju Izveštaj pripremljen za Svetski ekonomski forum (WEF) koji se održava od 15. do 19. januara u švajcarskom Davosu.

Konsultantska kuća Marsh McLennan Izveštaj je uradila u saradnji sa osiguravajućom kompanijom Zurich Insurance Group i napravila listu od top 10 rizika u svetu za 2024. godinu.

Prema ovom Izveštaju, zabrinutost zbog uticaja veštačke inteligencije na moguće remećenje izbornih rezultata nalazi se na vrhu liste najvećih rizika za 2024. godinu. Za ovaj “Izveštaj o globalnim rizicima za 2024. godinu” anketirano je oko 1.400 globalnih stručnjaka za rizik, kreatora politike i lidera u industriji; anketa je urađena u septembru 2023., tako što su lideri opisali u čemu vide najveće globalne probleme.

Zanimljivo je da se inflacija nalazi tek na sedmom mestu u top 10 svetskih rizika, ekonomska kriza na devetom mestu, a zagađenje je tek na desetom mestu. Ali, zato prvo mesto zauzimaju dezinformacije (one koje može da produkuje veštačka inteligencija – AI), pa slede ekstremne klimatske promene, a na trećem mestu je polarizacija društva. Ratovi su tek na petom mestu…

Evo liste deset najvećih globalnih rizika u Izveštaju o globalnim rizicima za 2024. godinu:

  1. Dezinformacije dobijene veštačkom inteligencijom
  2. Ekstremni klimatski događaji
  3. Polarizacija društva
  4. Sajber nesigurnost
  5. Međudržavni oružani sukob
  6. Nedovoljno ekonomskih prilika
  7. Inflacija
  8. Nedobrovoljna migracija
  9. Ekonomska kriza
  10. Zagađenje

Na osnovu istraživanja, autori Izveštaja zaključili da svi ti kombinovani rizici „rastežu svetske adaptivne kapacitete do krajnjih granica“. Zato je globalnim liderima, pred početak WEF-a, upućena poruka da se usredsrede na globalnu saradnju i da se fokusiraju na pronalaženje rešenja za najteže predstojeće rizike.