Beograd, 16. april – Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković sastala se sa velikim brojem vodećih globalnih investitora tokom prolećnog zasedanja Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. Guverner je investitorima prezentovala rezultate koje je Srbija ostvarila uprkos globalnim šokovima, a zahvaljujući dobrim i koordiniranim politikama. Detaljno su obrazložena aktuelna makroekonomska kretanja u Srbiji, reforme koje su planirane za naredni period i makroekonomske projekcije za srednjoročni period, saopštila je press služba Narodne banke Srbije.

Predstavnici investitora pohvalili su Srbiju za postignute rezultate i u uslovima izraženih globalnih neizvesnosti i isprepletanih jakih šokova.

Među razlozima koji Srbiju izdvajaju kao dobru investicionu destinaciju investitori, između ostalog, navode i:

 • relativnu stabilnost deviznog kursa dinara prema evru i u periodu najvećih šokova iz eksternog okruženja,
 • kontinuitet dokazano dobrih ekonomskih politika,
 • posvećenost sprovođenju strukturnih reformi i kontinuirano unapređenje poslovnog ambijenta,
 • neprekinut investicioni ciklus,
 • visok nivo kapitalnih investicija,
 • diversifikovanu izvoznu bazu koja doprinosi njegovoj održivosti i u uslovima niže eksterne tražnje.

Podaci pokazuju da je od 2019. zaključno sa prošlom godinom, izvoz prerađivačke industrije povećali smo sa 16,1 na 23,4 milijarde evra, dok je izvoz usluga povećan sa 6,9 na 11,1 milijardi evra, u prethodne tri godine, Srbija je privukla 11,3 milijardi evra stranih direktnih investicija, od čega je 6,2 milijarde evra bilo usmereno u izvozno orijentisane sektore, zahvaljujući neprekinutom investicionom ciklusu, ove godine dostići ćemo ukupan izvoz roba i usluga od najmanje 42 milijarde evra.

Prema saopštenju NBS, investitori su pohvalili i sledeće:

 • rekordne devizne rezerve od 21,4 mlrd evra na kraju marta,
 • jak i otporan bankarski sektor,
 • kontinuirani privredni rast Srbije i očekivano vraćanje na stope privrednog rasta od 4%,
 • nova fiskalna pravila i dobre javne finansije uz smanjenje učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu na 51,1% u februaru i očekivano dalje smanjenje fiskalnog deficita uprkos visokim kapitalnim investicijama,
 • očekivane reforme u energetskom sektoru uz rast učešća obnovljivih izvora energije.

Sve zajedno govori u prilog dobrim perspektivama Srbije, zbog čega ona ostaje prepoznata kao važna investiciona destinacija, saopšteno je iz kabineta guvernera NBS.