Sala u zgradi NBS u ulici Kralja Petra u Beogradu, u kojoj se najčešće vode pregovori (foto: NBS)

Sala u zgradi NBS u ulici Kralja Petra u Beogradu, u kojoj se najčešće vode pregovori (foto: NBS)

Sastankom u Narodnoj banci Srbije završeni su zvanični razgovori misije Međunarodnog monetarnog fonda s delegacijom Republike Srbije, saopštila je srpska centralna banka 2. novembra, najavljujući da će Srbija dobiti stendbaj aranžman koji će zameniti postojeći Instrument za koordinaciju politike i “nadovezaće se na reformsku agendu Instrumenta, uz uvažavanje tekućih izazova”, saopšteno je iz NBS. Predloženi stendbaj aranžman biće dodatna podrška finansiranju u uslovima izazova u svetskom ekonomskom okruženju, a podržaće i makroekonomske politike i napore vlasti na sprovođenju strukturnih reformi, sa fokusom na sektor energetike. Kako je dan ranije najavila premijerka Ana Brnabić,

Srbija u tom aranžmanu traži 2,45 milijarde evra, a novac će se koristiti za dodatnu budžetsku podršku i za kapitalne infrastrukturne projekte koje treba realizovati, od kojih zavisi ukupan privredni rast.

Misija MMF-a boravila je u Srbiji u protekle dve nedelje i razmatrala aktuelna monetarna, fiskalna i makroekonomska kretanja i projekcije. Misija je pozitivno ocenila sprovođenje dogovorenog ekonomskog programa i pohvalila kontinuitet dobrih ekonomskih politika.  Konstatovano je da je srpska privreda zabeležila snažan oporavak od pandemije, ali da se svi sada suočavamo s negativnim efektima nepovoljnih kretanja na svetskom i regionalnom nivou, koji utiču na niži globalni rast, time i na smanjenu eksternu tražnju za srpskim izvozom iz zemalja EU koju su naši najveći spoljnotrgovinski partneri, kao i na visoke cene energenata i poremećaje u lancima snabdevanja, navodi u saopštenju NBS.
Ipak, srpska privreda ima dobre mehanizme odbrane od šokova, koji uključuju i adekvatne devizne rezerve, umeren nivo spoljnog i javnog duga, dobro kapitalizovan i likvidan bankarski sistem, uz najniže učešće problematičnih kredita do sada, kao i dokazanu sposobnost proaktivnog reagovanja na razne udare iz međunarodnog okruženja, ističe se u saopštenju.
Takođe je konstatovano da je očuvana finansijska stabilnost, kao i stabilnost deviznog kursa, uprkos nepovoljnim uslovima u međunarodnom okruženju.

– Važan stub odbrane stabilnosti jesu visoke devizne rezerve, kojima pažljivo upravljamo, kao i očuvana relativna stabilnost kursa dinara prema evru, i izvesnost u poslovanju koju ta stabilnost donosi – istakla je guverner Jorgovanka Tabaković.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda ocenila je i da je, u uslovima aktuelnih inflatornih pritisaka koji su mahom uzrokovani cenama hrane i globalnim cenama energenata, reakcija monetarnom politikom odgovarajuća.
Konstatovano je da tekuće pooštravanje monetarnih uslova ima ključnu ulogu u sprečavanju dužeg trajanja inflacije, kao i da su vlasti sprovele i dodatne mere kako bi ublažile udar na troškove života stanovništva.
– Obuzdavanje inflacije jeste prioritet broj jedan za nosioce politika širom sveta, ali je važno da se odredi i prava mera reakcije. U Srbiji to radimo postepenim, ali kontinuiranim zaoštravanjem monetarnih uslova, koje smo započeli u oktobru prošle godine. Kroz postepen pristup, uvažava se činjenica da inflatorni pritisci dolaze od faktora sa strane ponude i istovremeno se vodi računa i o rastu privredne aktivnosti – rekla je guverner Jorgovanka Tabaković.
Prema oceni Međunarodnog monetarnog fonda, dalja kombinacija makroekonomskih mera trebalo bi da bude takva da obezbedi smanjenje inflacije i podrži stabilnost deviznog kursa. Važno je da fiskalna konsolidacija podržava monetarnu politiku, ali i da se u budžetu zadrži visok nivo kapitalnih rashoda kako bi se rešile znatne infrastrukturne potrebe Srbije.