Om3ga Solutions, domaći startup, uspešno je završio projekat implementacije obrazovnog AI asistenta u integrisane učionice namenjene deci sa posebnim potrebama u saradnji sa Unicefom. Om3ga Solutions, je jedina firma sa naših prostora koja je dobila finansiranje iz Unicefovog fonda za inovacije u 2022. godini, čime je stekla neophodna sredstva za dalji razvoj softvera Daktilografa u dva proizvoda: subtitlera i AI obrazovnog asistenta. Ovi proizvodi mogu biti korišćeni u školama radi olakšavanja obrazovnog procesa.

U saradnji sa Unicefom, Om3ga Solutions je uspešno razvio AI obrazovnog asistenta koji je testiran od strane dece iz Osnove Škole “Boško Buha” u Pljevljima i pokazao se kao vrlo koristan alat.

Daktilograf je jedan od najpreciznijih AI softvera na našim prostorima, koji prepoznaje neograničen broj reči na slovenskim jezicima, vrši konverziju govora u tekst, kao i generisanje prirodnog govora. Koristeći najmodernije tehnologije veštačke inteligencije, Daktilograf omogućava precizno pretvaranje govora u tekst za decu sa posebnim potrebama.

Integracijom Daktilografa u automatizovane alate, dobili smo AI obrazovnog asistenta treniranog na školskom materijalu, koji uz glasovne komande omogućava slabovidoj deci ili deci sa oštećenim sluhom upotrebu računara, mogućnost prisustva online nastavi, kao i pristup ostalim sadržajima na internetu neophodnim za nastavu.

Daktilograf je platforma koja ne samo što konvertuje govor u tekst, već se može koristiti i za transkripciju video materijala, titlovanje i diktiranje. Snježana Gomilanović, direktor Om3ga Solutions i Amil Čengić, CTO,  su uspešno predstavili AI asistenta na događaju pod nazivom “Bezbedna rešenja za zdravlje, obrazovanje i klimu”, koji je UNICEF organizovao 22.6.2023. godine.

Softver Daktilograf se može primeniti u mnogim industrijama, poput medija i IoT-a, ali ovo je prvi put da se prepoznaje njegova primena u obrazovnom sistemu, kao pomoć ne samo deci već i profesorima prilikom pripreme nastavnog materijala.

https://daktilograf.om3ga.org/