Atanas Rajkov (Atanas Raykov)

Atanas Rajkov (Atanas Raykov)

 

Atanas Rajkov (Atanas Raykov) je, posle radne posete Srbiji početkom februara meseca, promovisan u Potpredsednika za vodeća globalna tržišta kompanije Rakuten Viber, čime će – zajedno sa ostalim članovima top menadžmenta – uticati na odluke koje se budu ticale razvoja proizvoda, tehnologije i strategije kompanije. I pored toga, Atanas će se najviše baviti rastom poslovanja i razvojem poslovnih timova na svim ključnim tržištima širom sveta.

Sa preko 10 godina iskustva u oblasti tehnologije i telekomunikacija u Bugarskoj, Atanas je 2015. godine započeo svoju karijeru u Viberu na poziciji Generalnog direktora za Centralnu i Istočnu Evropu, u kojoj je svoje prve zapažene uspehe – pored matične Bugarske – postigao upravo na tržištu Srbije. Tokom osam godina do sada provedenih u Viberu, kompaniji-članici konglomerata za elektronsku trgoviju i finansijske tehnologije Rakuten iz Japana, Atanas je unapređivan 4 puta: u direktora i za globalna partnerstva sa telekom kompanijama, a zatim u Direktora za tržišta regiona MENA, ZND, Ukrajine, Zapadne Evrope i SAD – između 2017. i 2021. Godine 2022. je imenovan u Višeg direktora zaduženog za razvoj Vibera na svim vodećim tržištima Vibera širom sveta, uključujući i Aziju.

Atanas vidi budućnost Vibera kao super-aplikacije, koja pruža univerzalno iskustvo sa-kraja-na-kraj za sve njegove korisnike. Tokom narednih godina, kompanija će aktivno raditi na dodavanju novih funkcionalnosti sa ciljem demokratizacije odnosa između brendova, kompanija i potrošača i klijenata. Sveukupno iskustvo bi korisnicima trebalo da pruži veći nivo efikasnosti, pristupačnosti i automatizacije. Plaćanje putem Viber Pay rešenja iz domena finansijske tehnologije – već predstavljeno u Grčkoj i Nemačkoj – pripada viziji namenjenoj da pruži korisnicima što više pogodnosti unutar jedne aplikacije – što postaje centralni aspekt strateškog razvoja kompanije.