Povodom obeležavanja 102. godišnjice Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije, ova institucija proglasila je pobednike takmičenja za dodelu nagrada Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) za 2022. godinu u četiri kategorije: pronalazača ili grupe pronalazača za patent (WIPO Medal for Inventors), pravnih lica za privrednu primenu industrijske svojine (WIPO IP Enterprise Medal), autora za monografsko delo ili studijsku izložbu u oblasti društveno humanističkih nauka (WIPO Medal for Creativity), i učenika ili grupe učenika srednje škole za pronalazak (WIPO Schoolchildren’s Medal). Nagrade Svetske organizacije za intelektualnu svojinu će biti dodeljene na dan 102. godišnjice Zavoda za intelektualnu svojinu 15. novembra 2022. godine.

Nagrada WIPO Medal for Inventors, u kategoriji za pronalazača ili grupu pronalazača za patent koji je u važnosti i koji ima konkretnu primenu i dokazan uspeh na tržištu, pripala je Dušanki Roglić, diplomiranom mašinskom inženjeru, vlasnici i direktorki fabrike Korali d.o.o. koja zapošljava oko osamdeset radnika, jer je na tržištu regiona komercijalizovala svoja dva domaća patenta za pronalaske podzemnih kontejnera za ekološko i bezbedno odlaganje otpada. Reč je o patentima kojima je obezbeđena lakša manipulacija, bolji higijenski uslovi, minimalni kontakt korisnika i kontejnera, dugi vek upotrebe, ekonomska isplativost, lep spoljni izgled, pri čemu ispunjavaju međunarodne standarde za uređaje ovog tipa a posebno za poboljšanje kvaliteta života i zaštite životne sredine.

Nagrada WIPO IP Enterprise Medal, u kategoriji za domaće pravno lice ili domaćeg preduzetnika za privrednu primenu industrijske svojine, pripala je privrednom društvu „Bitgear Wireless Design Services d.o.o.“ iz Zemuna jer je u periodu od 2018. do 2022. godine registrovala i privredno primenila dva domaća industrijska dizajna, jedan međunarodni industrijski dizajn i jedan međunarodni žig, pri čemu je privredna primena alarmnog uređaja i senzora, koji su zaštićeni industrijskim dizajnima, direktno i indirektno doprinela povećanju izvoza, povećanju energetske efikasnosti i zaštiti životne sredine. Alarmni uređaj ima široku primenu u zaštiti dragocene infrastrukture koja se nalazi na različitim, često udaljenim lokacijama i omogućava optimizaciju procesa nadgledanja, uštedu resursa potrebnih za reakcije na terenu, kao i povećanje energetske efikasnosti.

Nagrada WIPO Medal for Creativity, u kategoriji za autora za monografsko delo/studijsku izložbu sa katalogom u oblasti društveno humanističkih nauka, pripala je gospodinu Živojinu Petroviću, osnivaču obrazovne i neprofitne TV stanice Srpska naučna televizija, za knjigu Ratnik sunca, koja govori o profesoru dr Branislavu Branku Laloviću (1928–1988), protagonisti borbe za solarnu energiju, koji je vizionarski naslutio krizu energije u kojoj se danas nalazimo. On je kao nuklearni fizičar Instituta u Vinči još sedamdesetih godina prošlog veka započeo istraživanja o tehnološkoj primeni solarne energije, i postao tako jedan od pionira istraživanja alternativnih izvora energije, koji je srpsku nauku na ovom polju vinuo u sam svetski vrh inovativnosti.

Nagrada WIPO Schoolchildren’s Medal, u kategoriji učenika ili grupe učenika srednje škole za pronalazak,  pripala je Nikoli Teomiroviću i Miodragu Milanoviću,  učenicima 4. razreda Elektrotehničke škole „Nikola Tesla“ u Beogradu, pod mentorstvom nastavnika praktične nastave Milana Stanojčića, za pronalazak pod nazivom: „Ekološka antivarozna košnica“. Ovaj pronalazak se odnosi na energetski nezavisan uređaj, koji se napaja preko solarnog panela, za autonomno uklanjanje pčelinjeg krpelja – varoe, koja uništava do 45% pčelinjih društava, pomoću ekološke supstance – mravlje kiseline, a da pri tome nema rezidua u medu. Autori pronalaska su doprineli pronalaženju ekološkog i energetski efikasnog rešenja u oblasti pčelarstva čijom primenom bi se smanjila cena pčelinjih proizvoda, koji bi samim tim postali pristupačniji većem broju ljudi.

Osim navedenih nagrada, u saradnji sa Svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu, dodeljuje se i nagrada za domaće pravno lice sa najvećim intenzitetom korišćenja međunarodnog sistema registracije žigova tokom 2022. godine – nagrada WIPO Users’ Medal. Ova nagrada je pripala kompaniji „ADOC D.O.O. Beograd“, koja je tokom 2022. godine u odnosu na sva domaća pravna lica imala najveći broj međunarodno registrovanih žigova. Osnovna delatnost kompanije „ADOC D.O.O. Beograd“ koja je osnovana 1990. godine je proizvodnja, uvoz i prodaja farmaceutskih proizvoda. Pored veleprodajnog sektora, proizvođač je i nosilac dozvole za promet za pažljivo selektovane visokokvalitetne lekove, medicinska sredstva i suplemente.

Više informacija pogledajte na: https://www.zis.gov.rs/vesti/2022-pobednici-takmicenja-za-wipo-nagrade/