Panel diskusija „Srbija, Balkan i Evropa u globanim izazovima“, održana je u beogradskom Domu omladine 19. oktobra, povodom 30 godina Beogradske otvorene škole

Panel diskusija „Srbija, Balkan i Evropa u globanim izazovima“, održana je u beogradskom Domu omladine 19. oktobra, povodom 30 godina Beogradske otvorene škole

„Time što je Hrvatska ušla u EU, baš kad su se vrata Evropske unije zatvarala, napravljen je dobar balans na Balkanu. Ipak, za dalju stabilnost regiona, u ovom momentu, potrebno je da i Srbija postane članica Evropske unije“, poručio je britanski novinar i rektor Insituta za humanističke studije u Beču, Miša Gleni na panel diskusiji „Srbija, Balkan i Evropa u globanim izazovima“, koja je održana 19. oktobra 2023. povodom 30 godina Beogradske otvorene škole u Domu omladine.

Miša Gleni

Miša Gleni

„Na svakom pojedincu na Zapadnom Balkanu je da ustane i uradi šta može kako bi pokazao da je EU i dalje cilj kojem se teži“, rekao je Gleni. Autor više svetskih bestselera dodao je da Beograd i Priština treba da pokažu da mogu da izgrade most pomirenja, zbog čega su sada potrebni kreativni načini za rešavanje diplomatskih sukoba. Prema njegovom rečima, interes Zapada napustio je Jugoistočnu Evropu, te se malo pažnje posvećuje pravim izazovima sa kojima se region suočava.

Drugi panelista, bivši potpredsednik Nemačkog Maršalovog fonda i stalni član Instituta za humanističke studije Ivan Vejvoda, saglasan je sa time da je trenutno u hijerarhiji svetskih konflikata – pitanje Kosova* na nižem mestu od drugih žarišta. Prema njegovim rečima, svet je u komadićima i geopolitička bezbednosna struktura Evrope sada traži od Srbije da reši problem Kosova* i završi reforme.

„U tome Brisel mora da nam posveti vreme i energiju, da nam pruži opipljiv osećaj da smo za istim stolom kada je reč o pitanjima klime, energije i bezbednosti koje su sada u fokusu. EU nas neće ostaviti, ali ako ne nastavimo reforme nećemo uhvatiti voz za 2030. godinu“, ocenio je Vejvoda.

Predsednik Upravnog odbora BOŠ-a i profesor na Univezitetu u Beogradu Slobodan Marković, govorio je o značaju 30 godina rada organizacije, u okviru čijeg obeležavanja je organizovana ova panel diskusija. On je naglasio da je BOŠ sve vreme uključen u različite domaće, regionalne, evropske i transatlantske projekte iz oblasti međureligijskog dijaloga, multikulturalnosti, vladavine prava i dobrog upravljanja, evropske integracije, osnaživanja građana, razvoja civilnog i ekološki svesnog društva.

Generalna direktorka Beogradske otvorene škole Vesna Đukić je podsetila da je od 1993, kada je grupa prijatelja pokrenula prvi inovativni akademski multidisciplinarni program BOŠ-a, bilo teško zamisliti da će ta promocija znanja trajati 30 godina. Tokom prethodne tri decenije BOŠ je realizovao više od 600 projekata i obučio preko 65.000 pojedinaca – pokretača promena. Posle čak 30 generacija studenata na programu Studija budućnosti, BOŠ ima Alumni mrežu od 1.300 pojedinaca koji danas zauzimaju važne pozicije u svim sektorima društva.