Verica Aljinović: Kod nas su svi u obavezi da poštuju Compliance, bez izuzetka, a Legal&Compliance sektor ima svog predstavnika u najvišem menadžmentu kompanije.

Verica Aljinović: Kod nas su svi u obavezi da poštuju Compliance, a Legal&Compliance sektor ima svog predstavnika u najvišem menadžmentu kompanije

 

“Na početku bih definisala sam termin Compliance – veoma značajan, ali ne previše poznat. Compliance je usklađenost poslovanja u kompaniji sa procedurama, zakonima i zdravom logikom (common sense). Ova vrsta usklađenosti prioritet je u radu i oko toga nema pregovaranja”, ističe Verica Aljinović, direktorka pravnih poslova kompanije Nestlé za jugoistočno evropsko tržište (Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Rumunija, Bugarska). U intervjuu za naš portal, gospođa Aljinović podseća da je Compliance jedno od osnovnih načela rada u kompaniji Nestle, i globalno i u jugoistočnoj regiji Evrope, kojoj Nestlé Srbija pripada. “Lično sam deo pravne funkcije velike evropske mreže pravnika i zahvaljujući tome, učestvovala sam u brojnim međunarodnim Nestlé treninzima čiji je prevashodni cilj povezivanje biznisa i prava. To znači da pravnik više ne obavlja samo poslove nalik onima pre 10, 20 i više godina, već je, zapravo, biznis partner koji daje rešenja usklađena sa pravnim sistemom zemlje u kojoj Nestlé proizvodi i prodaje svoje proizvde” kaže direktorka Aljinović.

Koje metode rada ste izabrali u realizaciji Compliance sistema i kakvi su efekti?

Kod nas su svi u obavezi da poštuju Compliance, bez izuzetka, a Legal&Compliance sektor ima svog predstavnika u najvišem menadžmentu kompanije. Osnovna uloga L&C sektora je da podseti, obuči i posavetuje zaposlene, kao i saradnike kompanije, o najvažnijim principima koji su propisani u jednoj od osnovnih Nestlé procedura – Code of Business Conduct, odnosno Pravilnik o uslovima poslovne saradnje.

Naš zadatak je da, kao zaposleni koji poznaju kompaniju, dajemo savete koji će omogućiti biznisu rast i razvoj na zakonit i ispravan način. To je ujedno i prednost našeg rada i načina razmišljanja u odnosu sa eksternim advokatima i to je osnovni razlog zašto se Nestlé opredeljuje prevashodno za „in-house“ opciju pravnog savetovanja, a tek nakon toga za eksterne pravne savetnike (advokate).

Jedno od važnih radnih tela na našem tržištu je takozvani Compliance komitet koji se sastaje dva puta godišnje sa predstavnicima najvišeg nivoa menadžmenta, donosi odluke i vrši nadzor nad ovom temom u kompaniji.

Koliko su rešenja koja postoje u Srbiji usklađena sa pravnim sistemima razvijenih evropskih zemalja u kojima Nestle proizvodi i prodaje svoje proizvode? Kako rešavate sporne situacije, ukoliko ih ima?

Izuzetno smo ponosni na to da nismo izloženi većim parnicama ili pravnim postupcima i sigurni smo da je to iz razloga naših napora u edukaciji i savetovanju u okviru kompanije, kao i toga što smo deo procesa donošenja odluka i kreiranja poslovnih strategija. Svaka poslovna strategija, način rada ili model prodaje, kao takav se mora validirati i sa našom funkcijom, te proveriti svi Compliance aspekti.

Tokom 2018. godine, ekspertiza Legal&Compliance tima Adrijatik regije proširila se i na Rumuniju i Bugarsku, kada su članovi tima te dve zemlje inkorporirani u naš tim, a time smo se dodatno obogatili dvema novim jurisdikcijama na postojećih šest. To, ukratko, znači da moj tim od 10 pravnika iz četiri zemlje, ukupno opslužuje 8 jurisdikcija od kojih su neke u sistemu Evropske unije, a neke nisu.

Često me pitaju kako to uspevamo: verujem da se vremenom nauči, pa smo i mi tako naučili ključne tačke različitosti. Uostalom, pravni sistemi su nam vrlo slični, jer svi težimo ulasku u Evropsku uniju, ili smo deo EU. Takođe smo upoznati sa radom evropske Komisije i redovno pratimo sve direktive koje kreiraju osnov kasnijeg donošenja propisa u našim zemljama.

Kompanija Nestle je imala više akvizicija u regionu JIE. Koliko je bilo zahtevno usklađivanje Compliance Sistema?

Upravo sam 2012. godine bila deo tima koji je sproveo najveću akviziciju u Srbiji, i to slanog asortimana brenda C i fabrike Centroproizvod u Surčinu. Tada je pravna funkcija dobila veliki zadatak inkorporacije fabrike u nove standarde, a svoje delovanje proširila i na ostale zemlje Adrijatik regije. Tada sam postala jedan od prvih menadžera iz Beograda koji vodi tim pravnika u celoj regiji.

Kako zaposleni prihvataju Compliance pravila i kako ih edukujete u tom pravcu?

Legal i Compliance funkcija je sastavni deo svakodnevice u Nestleu. Počev od dolaska u kompaniju kada novozaposleni u prva tri meseca prolaze online Compliance treninge, a zatim i treninge uživo. Imamo dva obavezna treninga uživo, koji se tiču prava konkurencije i privatnosti ličnih podataka. Na svakom od njih pružamo osvrt na značaj prijave svakog konflikta interesa, kao i zabrane korupcije i davanja/primanja mita. Trudimo se da temu što više približimo našim zaposlenima i učinimo je razumljivom, pa smo tako kreirali i brojne Compliance video kampanje. U ovim procesima oslanjamo se i na globalni Compliance program, s obzirom na to da su i na tom nivou razvijeni mnogi pomoćni mehanizmi. Sve navedeno ima veliki uticaj na poslovanje.

Za ponašanje ljudi u radu kompanije izuzetno važno podizanje svesti – kako kolektivne tako i individualne. Zadovoljstvo nam je da podelimo iskustva i znanja, pa smo tako aktivni i u poslovnim asocijacijama i javnim nastupima na tematskim konferencijama.

Koliko je značajna saradnja sa eksternim konsultantima za primenu Compliance pravila i kako je realizuje kompanija Nestle?

Eksterni konsultanti imaju takođe važnu ulogu u našem radu. U tom smislu uspostavili smo partnerski odnos sa malim brojem renomiranih advokatskih kuća sa kojima sarađujemo kada imamo specijalne projekte ili kada je neko pitanje predmet jako uske ekspertize koju nemamo dovoljno razvijenu u okviru same kompanije.

Kakva je budućnost Compliance Sistema u kompanijama i u kom pravcu očekujete nadogradnju? Da li treba nešto dopuniti ili menjati?

Mislim da budućnost Compliance sistema tek dolazi. Ponosna sam da radim u kompaniji kojoj je ovakav način poslovanja već dugo svakodnevica i obaveza, ali kao pravnik bih volela da vidim primenu u celokupnoj industriji. Usklađenost poslovanja u biznis sektoru je dodatno važna, jer ima uticaj i na nacionalni pravni sistem.

Iz dosadašnjeg rada naučili smo da je edukacija zaposlenih najvažnija, a upravo to je glavni prostor za konstantnu dopunu i nadogradnju. Osim toga, kako smo svedoci i stalnih promena ekonomske klime, razvoja tržišta, kao i načina poslovanja, nove izmene i unapređenja su uvek opcija. Upravo zato je važno da stalno delimo znanja, analiziramo poslovanje i, naravno, da primenjujemo postavljene principe, kaže Verica Aljinović.

(M. B.)