Crna Gora uvozi 90 odsto hrane za potrebe svog stanovništva i turista: Jedan od najpoznatijih crnogorskih trgovinskih lanaca - market Voli

Crna Gora uvozi 90 odsto hrane za potrebe svog stanovništva i turista (Foto iz jednog od najpoznatijih crnogorskih trgovinskih lanaca – market Voli)

Autor: Radojka Nikolić

Politika nam je najčešće u prvom planu, pa ne obraćamo dovoljnu pažnju na ekonomiju i statističke brojke. A kad se u njih pogleda, vidi se da je Crna Gora za Srbiju veoma značajan spoljnotrgovinski partner u izvozu, jer ostvarujemo visok suficit. Toliko visok da je srpski izvoz u Crnu Goru jednak onome koliko izvozimo u Belgiju, Grčku i Veliku Britaniju – zajedno! Tako je u 2022. godini srpski izvoz u Crnu Goru iznosio jednu milijardu i 173 miliona dolara, dok je u pomenute tri evropske države, srpski izvoz zbirno iznosio jednu milijardu i 82 miliona dolara.

Kada se pogleda spisak država iz naše spoljnotrgovinske razmene, mogu se praviti i druge „kombinacije“ zemalja, da bi se došlo do ovog iznosa od oko 1,1 milijardu, koliko izvozimo u Crnu Goru. Na primer, srpski izvoz u Crnu Goru je gotovo jednak ukupnom izvozu koji smo imali na čak dva kontinenta, na tržišta Afrike i Amerike. Jer, na kontinent Afrike izvezli smo robu i usluge za 390 miliona dolara u 2022. godini, a na ceo kontinent Amerike 733 miliona dolara!

Evo detaljnijih podataka srpskog statističkog zavoda za 2022. godinu: Srbija je izvezla u Crnu Goru robu i usluge za oko 1,1 milijarde dolara (1.173.900.000), a uvezla iz Crne Gore robu i usluge za oko 190 miliona dolara. Dakle, ostvaren je suficit na srpskoj strani od gotovo jedne milijarde dolara.

Koliko je Crna Gora značajan spoljnotrgovinski partner za Srbiju, najbolje pokazuju podaci da smo prošle godine izvozom u pomenute tri evropske zemlje, ostvarili približno isti rezultat. To izgleda ovako: u Belgiju smo u 2022. godini izvezli robu i usluge za oko 300 miliona dolara (a uvezli za 728 miliona dolara, ostvarivši deficit!), u Grčku smo izvezli robu i usluge za oko 299 miliona dolara (a uvezli za 534 miliona dolara, opet deficit) i u Veliku Britaniju smo realizovali izvoz za 481 miliona dolara (uvoz je iznosio 348 miliona dolara, pa smo u blagom suficitu).

Zatim, statistički podaci o spoljnotrgovinskoj razmeni sa Afrikom, ovako izgledaju. Srbija je na taj kontinent izvezla robu za 390 miliona dolara, a u okviru toga, najveći izvoz je realizovan sa Alžirom za 189 miliona dolara. Slede: Egipat sa 50 miliona dolara, Tunis sa 30 miliona dolara, Maroko sa 18 miliona dolara, Južna Afrika za 13 miliona dolara, Obala Slonovače sa samo 1,6 miliona dolara, te sve ostale afričke države u koje je ukupno izvezeno srpske robe za 86,4 miliona dolara.

Na celom američkom kontinentu u 2022. godini plasirano je iz Srbije, robe i usluga za 733 miliona dolara, od čega najviše u Sjedinjene Američke Države 540 miliona dolara. Slede: Brazil sa 61 milion dolara, Meksiko sa 44, Kanada sa 37, Argentina sa 18,4 i Ekvador sa samo 4,7 miliona dolara. U ostale zemlje američkog kontinenta Srbija je plasirala robu za 26 miliona dolara.

Zahvaljujući čemu Srbija ostvaruje tako visok izvoz u Crnu Goru? Razlog je dobro poznat već godinama unazad: Crna Gora je veliki uvoznik hrane. Procenjuje se da gotovo 90 odsto hrane za potrebe stanovništva i turista, Crna Gora uvozi, a slično je i sa odećom i obućom, jer nema sopstvenu proizvodnju. Srbija, dakle, izvozi hranu, a što se uvoza tiče, u prošloj godini, uglavnom je uvozila struju iz Crne Gore. U svakom slučaju, Crna Gora je jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera Srbije u regionu, kao i Bosna i Hercegovina, sa kojom takođe ostvarujemo suficit. Te ekonomske činjenice zavređuju mnogo više pažnje, da ne bi ostale u senci politike, kao što je to do sada bio slučaj.