Milena Mićanović (Foto: OTP)

Milena Mićanović (Foto: OTP)

OTP banka Srbija predstavila je 31. avgusta u Beogradu Izveštaj o održivom poslovanju za 2021. godinu koji je u potpunosti usklađen sa priznatim standardima Globalne inicijative za izveštavanje, kao i sa Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija (UN). Milena Mićanović, direktorka za komunikacije i odnose sa javnošću OTP banke, istakla je da je novina  u godišnjem izveštaju to što prvi put sadrži i detaljan pregled nefinansijskih učinaka kompanije: “Našu strategiju baziramo na principima održivosti, kroz ostvarivanje balansa između ekonomskih, socijalnih i ekoloških uticaja. Za nas ekonomski rast nije potpun ako ne podrazumeva odgovoran odnos prema prirodnim resursima i okruženju. Mi preduzimamo i podržavamo inicijative koje sprečavaju kreiranje negativnih uticaja na životnu sredinu. Već smo usvojili ESG Strategiju održivog poslovanja čiju smo primenu započeli i time se obavezali na ispunjenje zadatih ciljeva“, navela je Mićanović u susretu sa predstavnicima medija.

Jedna od najznačajnijih inicijativa na polju „zelene“ tranzicije u 2021. godini je projekat  Generator Zero namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima, startap kompanijama, startap neformalnim timovima i preduzetnicima, koji žele da svojim idejama i projektima doprinesu smanjenju karbonskog otiska, jednom od najvećih izazova današnjice. Program se realizuje i sa ciljem uvećanja znanja zaposlenih o tome na koji način mogu doprineti smanjenju karbonskog otiska u svom poslovnom i privatnom okruženju.

Prepoznajući važnost borbe protiv klimatskih promena, kao prva i jedina banka u Srbiji se priključila globalnoj inicijativi Priceless Planet Coalition kompanije Mastercard sa ciljem da se u sledećih pet godina posadi čak 100 miliona stabala u područjima širom sveta kojima je pošumljavanje najpotrebnije.

Odgovarajući na pitanje našeg portala o tome kakva je korist za klijente OTP banke postojanje Izveštaja o održivom razvoju, Milena Mićanović kaže da je značajna činjenica da klijenti znaju da je banka sa kojom posluju društveno i ekološki odgovorna i da kroz inicijative vraća društvu deo prihoda koji ostvaruje, što se vidi kroz finansiranje projekta kao što je Generator Zero, kroz Mastercard Planet Coalition i kroz brojne druge inicijative koje se vezuju za društveno osetljive grupe:

“Naš Izveštaj o održivom razvoju je sveokupan dokument u kome klijenti mogu da saznaju sve o poslovanju OTP banke, od toga kako se vodi politika zapošljavanja, zarada, korišćenja resursa i energije, do planova razvoja svih nefinansijskih i finansijskih pokazatelja. Klijenti mogu da vide kako smo završili prethodnu godinu i kakvi su nam planovi za naredni period. Mi smo kroz strategiju održivog poslovanja mapirali određene, takozvane, zelene proizvode kojima želimo da dodatno motivišemo klijente, da i oni koriste tu vrstu usluga. Nama je strateški cilj da do 2030. godine budemo potpuno karbono neutralni, što će uključiti energiju, upravljanje otpadom i upravljanje raznim resursima banke”, rekla je Mićanović za naš portal.

Kako je naglašeno na predstavljanju Izveštaja za 2021. godinu, pored zaštite životne sredine, poslovanje Banke temelji se na odgovornosti prema tržištu, zaposlenima i zajednici, a posebna pažnja posvećena je društveno odgovornom poslovanju. Recimo, krajem 2019. godine Banka je pokrenula inicijativu Generator dobrih dela sa ciljem povećanja vidljivosti socijalnog preduzetništva u Srbiji i svih onih koji su njegovi direktni učesnici, a koja se nastavlja u oktobru 2022. godine. Takođe, Banka se odazvala i pozivu Koalicije za dobročinstvo i priključila kampanji „Spasimo hranu, spasimo humanost“ koja se organizuje povodom obeležavanja Nacionalnog dana davanja.

U toku prethodne godine realizovani su i značajni projekti u segmentu korporativne odgovornosti čime je ostvarena uspešna saradnja sa brojnim organizacijama civilnog društva i državnim institucijama. Podrška OTP banke uključuje realizaciju robnih i novčanih donacija, mentorsku podršku, podršku u segmentu promocije, korporativno volontiranje, kao i doprinos uvećanju javne svesti o određenim temama opšteg značaja.

Podrška i ulaganje u sport, kao i promocija olimpijskih vrednosti, predstavljaju jedno od najznačajnijih oblasti u segmentu korporativnih davanja OTP banke koja je već 20 godina sponzor Olimpijskog komiteta Srbije. Ujedno, ovo je ubedljivo najduže sponzorstvo u srpskom sportu i primer je uspešne saradnje između biznis sektora i institucija sporta.

Pored sporta, OTP banka ulaže i u kulturu i ima dugogodišnju saradnju sa Galerijom Matice srpske kojoj kontinuirano pruža podršku u projektima posvećenim očuvanju nacionalnog kulturnog nasleđa. U 2021. godini realizovan je projekat nazvan „DigitArt“ kroz koji je vredna kolekcija ove Galerije predstavljena u najsavremenijem, digitalnom formatu a saradnja se nastavlja u oktobru ove godine novim projektom. Banka je podržala i nagradni književni konkurs za originalan i neobjavljen roman na srpskom jeziku izdavačke kuće BOOKA. Pobednik konkursa će dobiti novčanu nagradu i objavljivanje romana, kao i mogućnost distribucije u regionu uz promociju autora i pobedničkog romana.

Podršku ka „zelenoj“ strategiji OTP banka dobija od matične OTP Grupe koja je za sve svoje članice potpisala Principe za odgovorno bankarstvo UN-a, što je jedinstven okvir za održivo poslovanje ovog sektora. Time se pridružila najvećoj svetskoj bankarskoj zajednici fokusiranoj na održivo finansiranje. Inače, cilj OTP grupe je da do 2023. godine postane najbolje opremljena banka za „zeleno“ finansiranje u centralnoj Evropi.