Očuvana stabilnost na domaćem tržištu, pružena nova nada za razvoj zajednice

 

Kompanija NIS objavila je na korporativnom sajtu Izveštaj o održivom razvoju za 2022. godinu tokom koje je nastavila da pruža snažan doprinos osnovnim principima održivog razvoja: ekonomskom napretku, razvoju ljudskih resursa, zaštiti životne sredine i podršci zajednici.

U oblasti održivog razvoja kompanija NIS se rukovodi globalnim ciljevima Ujedinjenih nacija i u Izveštaju prepoznaje 12 od 17 ovih ciljeva čijem ostvarenju doprinosi svojim aktivnostima. Kompanija NIS je pionir u Srbiji u izveštavanju u skladu sa standardima vodeće organizacije u svetu u oblasti održivog poslovanja Global Reporting Initiative (GRI), imajući u vidu da je ovo 13. uzastopni verifikovani Izveštaj NIS-a. Upravo publikovanim Izveštajem koji je verifikovala nezavisna revizorska kuća TPA Revizija d.o.o. kompanija neguje tradiciju da na transparentan i sveobuhvatan način svim zainteresovnim stranama predstavi informacije u vezi sa doprinosom ostvarenju ciljeva održivog razvoja, strateškim ciljevima kompanije, kao i opredeljenjima i rezultatima NIS-a.

U Izveštaju se, između ostalog, navodi da su u izazovnoj 2022. godini prioriteti NIS-a bili uredno snabdevanje tržišta naftnim derivatima i očuvanje socijalne stabilnosti zaposlenih, te da su oba cilja uspešno realizovana. Tako je u Rafineriji nafte Pančevo prerađeno 4,42 miliona tona sirove nafte i poluproizvoda što je najbolje ostvarenje od 2009. godine. NIS je, takođe, uspeo da odgovori na uvećanu potražnju na tržištu, pa ukupan obim prometa naftnih derivata u 2022. godini iznosi 4,36 miliona tona, što je 8 odsto više u odnosu na rezultat ostvaren godinu dana ranije. Pored toga u rad je puštena TE-TO Pančevo, a proizvedena električna energija upućivana je isključivo u domaći elektroenergetski sistem kako bi se doprinelo stabilnosti u snabdevanju domaćih potrošača električnom energijom. U razvojne projekte u prošloj godini NIS je uložio 22,1 milijardu dinara, što je 9 odsto više u odnosu na kapitalna ulaganja 2021. godine.

Svoje dobre poslovne i finansijske rezultate NIS je uložio i u napredak zajednice. U društveno odgovorne projekte i podršku profesionalnom sportu u 2022. godini investirano je 360 miliona dinara, a u fokusu je bila kampanja „Da se nove nade rode“ kojom se kompanija pridružila važnom nacionalnom cilju – unapređenjima u oblasti reproduktivnog zdravlja i povećanju nataliteta. Kampanja je sprovedena na nacionalnom nivou jer je podržano 40 zdravstvenih ustanova u više od 30 opština i gradova širom Srbije.

Povodom ove kampanje Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS-a, naveo je u Uvodnoj reči Izveštaja o održivom razvoju:

„Želeo bih da istaknem da je 2022. godina bila izuzetno važna i za jačanje našeg partnerstva sa zajednicom. Imali smo čast da budemo deo kampanje koja je od suštinskog značaja za budućnost zemlje: podržali smo zdravstvene ustanove kroz nabavku savremene medicinske opreme, koja će doprineti unapređenjima u oblasti reproduktivnog zdravlja i najplemenitijem cilju – povećanju nataliteta i rađanju naših novih nada“.

U istraživanju „TalentX“, koje je sprovela grupa sajtova za zapošljavanje Poslovi.Infostud i u kojem je učestvovalo oko 11.000 ispitanika, NIS je ponovo izabran za najpoželjnijeg poslodavca. U 2022. godini kompanija je dobila još jedno važno priznanje – sertifikat „Poslodavac partner“ koji konsultantska kuća SELECTIO dodeljuje organizacijama koje dostižu najviše standarde kvaliteta kada je reč o oblasti upravljanja ljudskim resursima. NIS je nastavio da pruža šansu mladima – uspešno su organizovane nove sezone programa studentske prakse pod nazivom „NIS Calling“, kao i programa „NIS Energy“, koji pruža priliku master studentima i diplomcima odabranih fakulteta da unaprede svoja znanja i zaposle se u NIS-u. U 2022. godini, u saradnji sa eksternim provajderima, organizovano je 3.407 obuka na kojima je učestvovao 9.961 polaznik čime je NIS nastavio sa stalnim obukama svojih zaposlenih.

NIS je dao snažan doprinos zaštiti životne sredine i u 2022. godini u ekološke projekte investirao gotovo 315 miliona dinara. U fokusu je bila i zaštita i bezbednost na radu. Drugu godinu zaredom NIS je dobio najviše domaće priznanje iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, Povelju „28. april“, koju dodeljuje Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

„Smatram da sa pravom možemo reći da smo u 2022. godini sa uspehom odgovorili na sve izazove i zajednički uložili napore kako bismo obezbedili dugoročni održivi razvoj NIS-a. Ali, održivost zahteva svakodnevan rad i veliku posvećenost svih naših zaposlenih. Zato Izveštaj o održivom razvoju za 2022. godinu nije samo pregled onog što smo ostvarili u prošloj godini, već i svojevrsni plan šta još treba da učinimo kako bismo ispunili ciljeve naše Strategije razvoja i kreirali nove vrednosti za sve zaposlene, akcionare i širu zajednicu“, naveo je Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS-a, u Uvodnoj reči Izveštaja o održivom razvoju za 2022. godinu.