Aleksandra Vukosavljević, direktorka za finansijske institucije u EBRD za region Zapadnog Balkana i Istočne Evrope i Vlastimir Vuković, predsednik Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke (Foto: Stefan Jovanović)

Aleksandra Vukosavljević, direktorka za finansijske institucije u EBRD za region Zapadnog Balkana i Istočne Evrope i Vlastimir Vuković, predsednik Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke (Foto: Stefan Jovanović)

  • EBRD obezbedila 15 miliona evra novoj partnerskoj finansijskoj instituciji u Srbiji
  • NLB Komercijalna Banka će dalje plasirati sredstva malim i srednjim preduzećima
  • Investicija će unaprediti pristup finansijama u ovom segmentu, povećati konkurentnost i održivost

Beograd, 15. mart 2024 – Želeći da malim i srednjim preduzećima (MSP) u Srbiji omogući dodatni pristup finansijama, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), odobrila je kredit u iznosu od 15 miliona evra, koji će NLB Komercijalna banka dalje plasirati ovom segmentu. Sredstva su namenjena investicijama malih i srednjih preduzeća u nove zelene tehnologije i opremu, koje će povećati njihovu održivost i uskladiti njihovo poslovanje sa direktivama EU i drugim relevantnim međunarodnim standardima, saopštila je ta banka.

Cilj saradnje je da ovaj segment podrži na strateški i sveobuhvatan način, pomažući im da unaprede proizvode pogone i usklade se sa različitim direktivama EU i drugim relevantnim međunarodnim standardima u oblasti zaštite životne sredine, bezbednosti radnika i kvaliteta proizvoda. Investicija će pomoći i u povećanju konkurentnosti ovog segmenta i doprineti zelenoj tranziciji čitave Srbije.

Mala i srednja zapošljavaju dve trećine stanovništva u zemlji, i kao takva su stub i motor razvoja srpske ekonomije. Unapređenje njihovog pristupa finansijama od vitalnog je značaja za integraciju Srbije na regionalna i globalna tržišta i njen ekonomski rast, posebno u kontekstu procesa pristupanja EU.

NLB Komercijalna banka je sistemska, univerzalna banka sa najvećim brojem aktivnih klijenata u zemlji – više od milion- i jednom od najrazgranatijih mreža bankomata i ekspozitura u Srbiji.

EBRD je vodeći institucionalni investitor u Srbiji, koji je do sada je uložio više od 8,8 milijardi evra kroz 347 projekata. Fokusira se na podršku konkurentnosti privatnog sektora, tranziciju ka zelenoj energiji i održivu infrastrukturu u zemlji.