Piše: Marija Đurović, Senior Manager, Egzakta Advisory

Sada već i ptice na grani znaju da se nalazimo u eri digitalizacije i digitalne transformacije koje vrtoglavnom brzinom menjaju poslovno okruženje svuda oko nas. Digitalizacija je postala neizostavni deo naše svakodnevice, pa sada čak i obična kupovina u supermarketu doživljava svoju digitalnu metamorfozu jer će vas osoblje marketa na kasi obavezno pitati da li imate instaliranu njihovu aplikaciju na vašem telefonu.

Digitalna transformacija bez sumnje donosi mnoge benefite a sve sa ciljem dostizanja komparativne prednosti kompanija na tržištu. Razumljivo, u samom procesu digitalne transformacije kompanije, pored ostalih, jednu od ključnih uloga igra i i IT odeljenje. Iako IT odeljenje prvenstveno ima ulogu da pruži podršku poslovanju kompanije, vrlo često se pre posmatra kao neminovni trošak, nego kao biznis partner koji zajedno sa ostalim odeljenjima teži ka istom cilju a to je da obezbedi rast i razvoj kompanije. Baš iz tog razloga se vrlo često ne pridaje dovoljno pažnje definisanju same IT strategije kompanije koja je u današnje vreme od suštinskog značaja. Dobro postavljeno IT odeljenje sa jasnom strategijom, postaje jedan od glavnih temelja razvoja, i one kompanije koje shvataju važnost IT strategije i posvećene su njenom razvoju, imaju veće šanse za dugoročni uspeh i rast u digitalnom dobu.

Iako IT odeljenje prvenstveno ima ulogu da pruži podršku poslovanju kompanije, vrlo često se pre posmatra kao neminovni trošak, nego kao biznis partner koji zajedno sa ostalim odeljenjima teži ka istom cilju a to je da obezbedi rast i razvoj kompanije.

Međutim, IT strategiju ne treba posmatrati samo kao tehničko pitanje već kao integralni deo celokupne  poslovne strategije kompanije. Bez dobro definisane IT strategije, kompanija može biti suočena sa nizom prepreka koje mogu ograničiti njen maksimalni potencijal. Jedan od najvećih izazova sa kojim se kompanije suočavaju jeste pravilno usklađivanje IT inicijativa i poslovnih ciljeva. Automatizacija procesa, upravljanje podacima i implementacija odgovarajućih softverskih rešenja mogu znatno ubrzati radne procese i smanjiti troškove. Međutim, bez obzira na to da li je svrha povećanje prihoda, smanjenje troškova, poboljšanje korisničkog iskustva ili otvaranje novih tržišta, dobro definisana IT strategija omogućava da se ulaganja usmere baš u one tehnološke resurse i alate koji doprinose ostvarivanju baš tih ključnih poslovnih ciljeva.

Prateći globalne trendove, sve veći broj čak i manjih kompanija u regionu sve više prepoznaje važnost ovog procesa i aktivno ulaže u definisanje svoje IT strategije, bez obzira na industriju u kojoj posluju.

Kompanije koje imaju jasno definisanu IT strategiju mogu bolje iskoristiti prednosti digitalne transformacije. Implementacija novih tehnologija poput veštačke inteligencije i mašinskog učenja ima potencijal da transformiše način na koji kompanija posluje i stvara dodatnu vrednost za svoje klijente. Ova transformacija otvara vrata ka novim mogućnostima za razvoj inovativnih proizvoda i usluga koje se mogu prilagoditi promenljivim potrebama tržišta. Inovacije koje proističu iz primene ovih tehnologija omogućavaju kompanijama da se istaknu u odnosu na konkurenciju i ponude jedinstvena rešenja koja prevazilaze očekivanja potrošača. Pored toga, prikupljanje, obrada i analiza podataka u realnom vremenu omogućava menadžmentu kompanije da donosi strateške odluke na osnovu pouzdanih informacija i brzo reaguje na promene na tržištu čime zadržava konkurentsku prednost.

Jedan od najvećih izazova sa kojim se kompanije suočavaju jeste pravilno usklađivanje IT inicijativa i poslovnih ciljeva.

U svetlu ovih činjenica, jasno je da je definisanje IT strategije od vitalnog značaja za kompaniju koja želi ostvariti uspeh u digitalnom dobu. Prateći globalne trendove, sve veći broj čak i manjih kompanija u regionu sve više prepoznaje važnost ovog procesa i aktivno ulaže u definisanje svoje IT strategije, bez obzira na industriju u kojoj posluju. Ova sveprisutna inicijativa ukazuje na sve veću svest o tome da je pravilno vođena IT strategija ključni faktor za sticanje konkurentske prednosti i ostvarivanje dugoročnog uspeha u poslovnom svetu koji se sve više oslanja na digitalne tehnologije.

I za sam kraj, ali ne i manje važno, bitno je napomenuti da je kontinuirano praćenje i evaluacija IT strategije ključno za dugoročni uspeh kompanije. Tehnološka industrija se ekstremno brzo menja a nove inovacije i trendovi mogu biti presudni za održavanje konkurentske prednosti, te je stoga redovno ažuriranje i prilagođavanje IT strategije neophodno kako bi se osigurala relevantnost i efikasnost u promenljivom okruženju.