Racionalno upravljanje resursima u uslovima globalne energetske neizvesnosti

U nameri da odgovornim upravljanjem resursima pruži doprinos merama štednje u aktuelnim uslovima globalne energetske neizvesnosti, Banca Intesa, deo međunarodne bankarske grupe Intesa Sanpaolo, usvojila je akcioni plan za optimizaciju potrošnje električne energije i gasa u svojim poslovnim prostorijama, saopštila je ta banka 7. decembra.

Darko Popović, predsednik IO Banca Intesa

Darko Popović, predsednik IO Banca Intesa

„Unapređenje modela upravljanja resursima deo je širih napora Banca Intesa da utiče na dugoročno smanjenje indirektnih uticaja na životnu sredinu kroz finansiranje zelenih i održivih inicijativa, ali i svojih direktnih uticaja kroz minimiziranje sopstvenog ekološkog otiska. Kao jedan od pionira održivosti na tržištu Srbije, želimo da i na ovaj način, sledeći preporuke Vlade Republike Srbije, pružimo doprinos prevazilaženju zehtevnog perioda pred nama, ali i da sopstvenim primerom ukažemo našim zaposlenima, klijentima i široj društvenoj zajednici na neophodnost promene modela ponašanja, pogotovo u kontekstu aktuelnih ekoloških i socijalnih izazova“, izjavio je Darko Popović, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa.

Predviđene mere u poslovnoj mreži Banca Intesa, koja broji 147 ekspozitura u 88 gradova širom Srbije, podrazumevaju izmenjeni režim rada dekorativne rasvete i svetlećih reklama, koje neće biti uključivane ni tokom dana, niti u večernjim i noćnim satima, dok će osvetljenje u ekspoziturama biti upaljeno samo tokom radnog vremena. Pored toga, Banca Intesa će optimizovati i način regulacije temperature u ekspoziturama na način da će uređaji za grejanje biti uključeni i podešeni na optimalnu temperaturu samo tokom radnog vremena i boravka zaposlenih i klijenata u prostorijama.

Mere racionalizacije biće primenjene i u zgradama centrale Banca Intesa, gde će se sistem za grejanje aktivirati pre početka radnog vremena i gasiti po njegovom završetku. Dodatno, u cilju smanjenja nepotrebnog trošenja električne energije, radno osvetljenje u kancelarijama i hodnicima zgrada će se isključivati nakon radnog vremena, dok će deo svetla i plafonske rasvete biće trajno isključen. Komercijalna dekorativna rasveta i svetleće reklame banke će biti ugašene i tokom dana i u večernjim i noćnim satima, a novogodišnja svetleća dekoracija neće biti postavljena ni na zgradama centrale, niti u ekspoziturama banke.

Uvažavajući ESG principe u svim segmentima poslovanja, Banca Intesa teži da ostvari pozitivan uticaj na društveno okruženje i životnu sredinu i kroz stalno širenje portfolija proizvoda i usluga koje stavlja na raspolaganje građanima i privredi. Uz podršku svoje matične grupe Intesa Sanpaolo, banka je ove godine pod povoljnim uslovima plasirala 28 miliona evra kredita za projekte cirkularne ekonomije, kao i dodatnih 25 miliona evra za unapređenje energetske efikasnosti, zaštitu životne sredine i podršku preduzetnicama.