Sergej Fominih, direktor Bloka Energetika u NIS-u

Sergej Fominih, direktor Bloka Energetika u NIS-u

Sergej Fominih, direktor Bloka Energetika u NIS-u, rekao je da će u fokusu njegove organizacione jedinice u narednom periodu biti realizacija brojnih projekata u oblasti proizvodnje energije, kao i ubrzanje energetske tranzicije kompanije.

„Svedoci smo da se tržište energetike poslednjih godina značajno izmenilo. Nije reč samo o promenama cena energenata, već i o suštinskim izmenama kakve donose energetska tranzicija, ubrzani razvoj alternativne energetike, te zelena agenda različitih zemalja koja znači i značajne izmene zakonske regulative. Tu ni Srbija nije izuzetak, jer је prošle godine usvojen set zakona koji dodatno regulišu oblast rudarstva i energetike“, rekao je Fominih u intervjuu za Kvartalni bilten Nacionalnog naftnog komiteta Srbije.

Prema njegovim rečima, promena u energetskom sektoru ima mnogo, a NIS ih vidi kao nove mogućnosti za razvoj kompanijskih projekata i doprinos energetskoj stabilnosti ne samo NIS-a i Srbije, već i regiona.

„U našoj kompaniji je ojačao energetski sektor, koji se razvija u svim pravcima, posebno u sferi proizvodnje energije. Osnovna ideja formiranja Bloka Energetika u NIS-u je da ubrzamo energetsku tranziciju, jer za našu kompaniju to nije novi projekat, već nešto čime se bavimo duže od osam godina“, naveo je Fominih.

On je dodao da će u narednom periodu osnovni fokus biti širenje obima posla u oblasti proizvodnje i trgovine električnom energijom, solarna energija, kao i upravljanje energetskim resursima u NIS-u. Direktor Bloka Energetika naveo je da NIS, pre svega, razmatra projekte proizvodnje električne energije iz energije Sunca i vetra, kao i da su tu već učinjeni konkretni koraci.

Kao primere uspešno realizovanih projekata, Fominih je naveo izgradnju malih elektrana na naftnim i gasnim poljima u kojima se iz kaptažnog gasa proizvodi električna i toplotna energija, kao i ugradnju solarnih panela na pojedinim benzinskim stanicama NIS-a.

„Takođe, analiziramo i potencijalne projekte za primenu biomase, biogasa, kao i malih hidroelektrana. U svakom slučaju, u narednom periodu doći će do intenziviranja projekata iz oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, izdvajanja i skladištenja CO2, razvoja pilot projekata za nekomercijalne tehnologije. To je nova faza u razvoju NIS-a. Istovremeno, definisali smo veliki broj mera i mogućnosti za smanjenje različitih vrsta emisija, prvenstveno emisija gasova sa efektom staklene bašte“, rekao je Fominih.