• Sredstva će podržati finansiranje ključnih investicija među malim i srednjim preduzećima (MSP) i onima sa srednjim kapitalizacijom, između ostalog i za klimatske i ekološki održive projekte
  • Kao banka Evropske unije, EIB je do danas uložila blizu 3 milijarde evra za MSP u Srbiji podržavajući zapošljavanje i razvoj malih biznisa

 Ogranak Evropske investicione banke za aktivnosti van Evropske unije EIB Global i Banca Intesa Beograd, članica međunarodne bankarske grupacije Intesa Sanpaolo, potpisale su kreditnu liniju od 100 miliona evra u cilju poboljšanja pristupa finansijama za mala i srednja preduzeća (MSP) i srednje kapitalizovane kompanije u Srbiji, kao i podrške zelenim projektima u privatnom sektoru. Zahvaljujući povoljnim uslovima, uključujući duže dospeće, sredstva će omogućiti kompanijama da održe likvidnost i investiraju uprkos uzastopnim krizama, istovremeno proširujući svoje kapacitete za stvaranje radnih mesta, ekspanziju i dekarbonizaciju poslovanja. Time će ova kreditna linija povećati otpornost i konkurentnost srpske privrede i podržati zapošljavanje.

Deo sredstava namenjen je zelenim investicijama, kao što su obnovljivi izvori energije i projekti energetske efikasnosti. Finansiranje investicija koje doprinose smanjenju gasova staklene bašte daće podsticaj zelenoj tranziciji i klimatski otpornom rastu.

Potpredsednik EIB Kirijakos Kakouris, odgovoran za aktivnosti banke Srbiji, rekao je: „Prema akuelnim podacima, oko jedne petine MSP je kreditno ograničeno na Zapadnom Balkanu. Pored obezbeđivanja finansiranja pod pristupačnim uslovima, takođe podstičemo i ulaganja u čistiju mobilnost i obnovljivu energiju. Na ovaj način podržavamo ključne inicijative Evropske komisije za Zapadni Balkan, kao što su Ekonomski i investicioni plan i Zelena agenda, kao i srpske nacionalne prioritete”.

Zahvaljujući dugogodišnjoj i plodnoj saradnji između EIB-a i Banca Intesa Beograd, do sada je opredeljeno više od 220 miliona evra za podršku preko 350 kompanija u Srbiji.

Predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa Beograd Darko Popović izjavio je: „Nastavljajući dugogodišnju saradnju sa EIB u cilju pružanja podrške ekonomskom razvoju Srbije kroz obezbeđivanje pristupa povoljnim izvorima finansiranja, dodatno smo ojačali kapacitet da podržimo dalji privredni rast, sa fokusom na MSP kao ključni stub domaće privrede. Pored dugoročnih sredstava za investicije i likvidnost, ovom linijom ćemo obezbediti i kredite za finansiranje zelenih projekata ovog strateški važnog segmenta privrede, doprinoseći njegovoj vitalnosti i konkurentnosti, a samim tim i održivom rastu čitave ekonomije”.

Kao banka Evropske unije, EIB je do sada izdvojila blizu 3 milijarde evra za srpska mala i srednja preduzeća kroz posredničko kreditiranje, čime je podržala zapošljavanje i razvoj lokalnih biznisa.

Ambasador EU u Srbiji Emanuele Žiofre je rekao: “Mala i srednja preduzeća su okosnica privrede i doprinos EIB-a kroz nove kredite dobro dopunjuje ono što EU radi putem grantova. Samo tokom prošle godine 716 kompanija u Srbiji dobilo je besplatnu finansijsku pomoć EU ili nadoknadu. Ove kompanije su u velikoj meri imale koristi od projekta „Srbija i EU – oprema za MSP“ sa ukupanim budžetom od 27 miliona evra. Od 2001. godine podrška Evropske unije inovacijama i konkurentnosti u Srbiji, uključujući mala i srednja preduzeća, iznosi više od 250 miliona evra. Drago mi je što naše kolege iz EIB-a mogu ovom kreditnom linijom da obezbede dodatna sredstva za sektor.”