Partnerstvo na planu bankoosiguranja za tržište Srbije

 

 

Nataša Marjanović

Nataša Marjanović

Željko Petrović

Željko Petrović

Banca Intesa je objavila partnerstvo za tržište Srbije svoje matične grupe Intesa Sanpaolo i osiguravajuće kompanije Generali sa ciljem jačanja bankoosiguranja u zemlji i pružanja sveobuhvatne ponude građanima i privredi. Ovo partnerstvo kombinuje dobro razumevanje potreba klijenata i razvijenu poslovnu mrežu Banca Intesa sa bogatim iskustvom kompanije Generali u razvoju i ponudi proizvoda osiguranja. Na taj način, na tržište Srbije će uskoro biti uveden servisni model zasnovan na radu zajedničkog tima stručnjaka na međunarodnom i lokalnom nivou koji će klijentima ponuditi najadekvatnija rešenja u domenu bankoosiguranja, uz unapređeni kvalitet usluga.

„Udruživanjem snaga, pozicija i ekspertiza liderske banke i vodeće osiguravajuće kuće u Srbiji, koje se oslanjaju na bogato internacionalno iskustvo svojih matičnih kuća, u prilici smo da kreiramo dodatnu vrednost za naše klijente i ponudimo im najkvalitetnija finansijska rešenja i vrhunsko korisničko iskustvo. Pored standardnih bankarskih proizvoda i usluga, klijentima pružamo i zaštitu u slučaju nepredviđenih životnih okolnosti, uz nastojanje da kroz dalji razvoj ponude i rad na podizanju svesti o značaju osiguranja zajedno postanemo ambasadori kulture bankoosiguranja na tržištu i lideri i u ovom segmentu poslovanja“, izjavio je Željko Petrović, član Izvršnog odbora i direktor Divizije za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom Banca Intesa.

“Naš strateški cilj je da postanemo doživotni partner našim klijentima. Ponosni smo što ovim partnerstvom jačamo naše veze sa Intesa Sanpaolo nudeći klijentima fleksibilna rešenja za dodatnu zaštitu pojedinaca, porodica i kompanija u Srbiji“, rekla je Nataša Marjanović, članica Izvršnog odbora Generali Osiguranja Srbija, kompanije Generali grupe.

Proizvodi osiguranja u Srbiji učestvuju sa oko dva odsto u bruto društvenom proizvodu Srbije, uz veliki potencijal za rast, posebno u oblasti životnog i zdravstvenog osiguranja.

Novi krovni brend „BE PROTECTED“ je kreiran kao podrška poslovanju u oblasti bankoosiguranja. Njegov grafički dizajn sa pažljivo odabranom tipografijom intuitivno i direktno jača poruku koncepta zaštite i vrednosti koju ovi proizvodi donose klijentima banke.