Fortenova Group TopCo B.V., holandska holding kompanija koja je krovni vlasnik Fortenova grupe d.d. u Hrvatskoj i regionu, najavila je 29. novembra promenu vlasničke strukture. Ova kompanija u čijem su vlasništvu dobro poznate firme: Konzum, Mercator, Zvijezda, Dijamant, Jamnica i PIK Vrbovec, najavila je transakciju promene vlasničke strukture koja treba da ojača i osigura buduće uspešno poslovanje Fortenova grupe. Nova vlasnička struktura sprečiće nanošenje dalje finansijske štete i stvaranje operativnih poteškoća u poslovanju, koje su do sada bile rezultat učešća sankcionisanih suvlasnika u vlasništvu kompanije, saopšteno je 29. novembra.

Kako je objašnjeno, krovna holandska holding kompanija je postignla dogovor s kompanijom Open Pass Ltd., najvećim nesankcionisanim akcionarom (vlasnikom depozitnih potvrda u Fortenova STAK-u) Fortenova grupe, koji bi trebalo da rezultira novom vlasničkom strukturom u kojoj više neće biti sankcionisanih suvlasnika. Kako javljaju hrvatski mediji, kompanija Open Pass Ltd. je u vlasništvu hrvatskog biznismena Pavla Vujnovca, koji trenutno poseduje oko 27 odsto vlasništva u Fortenova grupi. Dogovor se odnosi na prodaju i prenos 100 odsto udela koje Fortenova Group TopCo B.V. drži u kompaniji Fortenova Group MidCo B.V. na novoosnovanu holandsku korporativnu strukturu, koja se sastoji od holandske fondacije Iter STAK Stichting i holandskog društva Iter BidCo B.V., za iznos koji ukupno može dostići do 660 miliona evra.

Od tog iznosa, pola milijardi evra kupci plaćaju bezuslovno na zaključenju transakcije, a isplata preostalih do 160 miliona evra je vezana za postizanje ugovorom preciznih finansijskih ciljeva Fortenova grupe koje bi upravo ova transakcija trebalo da omogući. Finansijski ciljevi, s čijim ostvarivanjem je srazmerno povezana isplata preostalog iznosa, su pre svega ugovaranje održivog refinansiranja u 2024. godini, pod uslovima boljim od sadašnjih i dostizanje određenih odnosa duga i dobiti iz operativnog poslovanja, koji su niži od sadašnjih. Ukoliko u sledeće tri godine dođe do uključivanja Fortenova grupe na organizovano tržište ili prodaje materijalne imovine kompanije, ugovor predviđa i moguće dodatne isplate sadašnjim akcionarima koji neće učestvovati u novoj vlasničkoj strukturi. Da podsetimo, Fortenova grupa je u septembru ove godine potpisala ugovor o izdavanju obveznica u iznosu od 1,2 milijardi evra kojim je kratkoročno refinansiran dug kompanije na rok do kraja novembra 2024. godine te će sadašnji kreditori, fondovi kojima upravlja američki HPS Investment Partners, i dalje imati zalog na udele u kompaniji MidCo.

Odobrenje za transakciju koje je neophodno za njeno zaključenje, biće zatraženo od akcionara (vlasnika depozitnih potvrda Fortenova Group STAK-a) na skupštini, a zaključenje glasanja se očekuje 19. decembra 2023. godine. Dogovor o kojem će glasati akcionari (vlasnici depozitnih potvrda) je takav da u novoj vlasničkoj strukturi, pod jednakim uslovima kao i OpenPass, mogu učestvovati svi kvalifikovani akcionari, odnosno svi nesankcionisani sadašnji vlasnici depozitnih potvrda kompanije, među kojima je i čitav niz partnera i dobavljača Fortenova grupe. Sadašnji akcionari koji nisu pod sankcijama zbog ruske agresije na Ukrajinu će na ovaj način moći ili samo da prenesu svoje vlasništvo u novu BidCo kompaniju, ili uz dobrovoljnu opciju dodatne investicije da povećaju svoj suvlasnički udeo, ili da odaberu opciju isplate, odnosno izlaska iz vlasničke strukture. Sankcionisanim akcionarima će njihovi pripadajući iznosi biti uplaćeni na poseban račun kojem će pristupiti kada sankcioni propisi Evropske unije, SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije to dozvole.

Kako će zapravo izgledati nova vlasnička struktura zavisiće od interesa sadašnjih nesankcionisanih vlasnika depozitnih potvrda za dodatnom investicijom u suvlasništvu. Kako bi, bez obzira na nivo interesa akionara za dodatnom investicijom, osigurao sigurnu dostupnost sredstava potrebnih za zaključenje transakcije po dogovorenoj ceni, Open Pass je pristao da osigura isplatu celog dogovorenog iznosa, ukoliko to bude potrebno.

Uprava Fortenova Group TopCo-a je jednoglasno odlučila da odobri ovu transakciju, odnosno da je stavi na glasanje vlasnicima depozitnih potvrda, kao rezultat dugog procesa tokom kojeg je TopCo tražio ponude za kupovinu Fortenova grupe, odnosno za transakcije slične kupoprodaji od različitih strana. Nakon toga su usledili opsežni pregovori s Open Passom, koji se pokazao jedinim učesnikom koji je spreman da osigura sva sredstva potrebna za akviziciju udela u MidCo strukturi putem BidCo strukture, ukoliko to bude potrebno. Prilikom donošenja odluke, Uprava TopCo-a koja uz dosadašnje direktore uključuje i dva novoimenovana nezavisna direktora, uzela je u obzir interese svih učesnika, te je posebnu pažnju posvetila pitanjima kao što su osiguravanje potrebnih sredstava i način upravljanja novom BidCo strukturom. Upravu TopCo-a su savetovali vodeći globalni pravni i finansijski stručnjaci uključujući advokatska društva Akin Gump LLP i Houthoff Coöperatief U.A. i investicionu banku Lazard Frères & Co, a nezavisna međunarodna investiciona banka Houlihan Lokey je dala svoje mišljenje o prikladnosti finansijskih uslova ponude (fairness opinion).

Predložena transakcija takođe ima jednoglasnu preporuku izvršnih direktora Fortenova grupe d.d., kao i članova Upravnog odbora Fortenova grupe d.d. koji nisu u sukobu interesa zbog povezanosti s Open Passom ili zbog zakonskih ograničenja ne mogu učestvovati u glasanju. Oni su odlučili da podrže transakciju jer je u najboljem interesu Fortenova Grupe, njenog poslovanja i svih njenih učesnika, navodi se u saopštenju dostavljenom medijima u Srbiji.

Tim povodom je Fabris Peruško, glavni izvršni direktor i član Upravnog odbora Fortenova grupe rekao: “Postizanjem ovog dogovora svim sadašnjim nesankcionisanim akcionarima naše kompanije pod jednakim uslovima biće omogućeno da donesu odluku o tome da li žele da nastave da budu suvlasnici u novoj vlasničkoj strukturi Fortenova grupe, u kojoj više neće biti sankcionisanih akcionara, koji će pri tome biti nadoknađeni u skladu sa sankcionom regulativom. Postizanje dogovora s Open Passom koji je pristao da osigura ukupan iznos transakcije, ukoliko to bude potrebno, ključna je prekretnica koja za nas otvara novo poglavlje i daje novu perspektivu Fortenova grupi. S početkom rata u Ukrajini našli smo se, ne svojom krivicom, u situaciji da nas sankcionisano rusko suvlasništvo bitno ograničava u poslovanju i daljem razvoju, čineći dugoročno i održivo refinansiranje nemogućim i ta će se situacija sada napokon promeniti, na dobrobit svih naših zaposlenih, partnera, kupaca i širih zajednica država u kojima poslujemo. Posebno mi je drago što će realizacija ovog dogovora omogućiti konačno plaćanje dobavljačima bivšeg Agrokora, koji su i današnji partneri Fortenova grupe, duga koji je na holandskoj holding kompaniji Fortenova Group TopCo u iznosu od 82 miliona evra.”

Kako bi akcionari Fortenova grupe mogli da donesu relevantnu odluku o tome kako će glasati, kao i odluku o tome hoće li i uz koji iznos eventualne dodatne investicije da prenesu svoja udela u BidCo STAK, kompanija Fortenova Group TopCo je pripremila detaljne materijale dostupne investitorima, s kojima će se takođe održati razgovor. Završetak transakcije, koji se očekuje između prvog i drugog kvartala 2024. godine, zahtevaće odobrenje određenih sankcionisanih tela, kao i odobrenja tela nadležnih za zaštitu tržišnog takmičenja u više nadležnosti.