Pripremila: R. Nikolić

Bankarski sektor u Republici Srbiji je stabilan, visoko likvidan i profitabilan. Svi relevantni pokazatelji poslovanja znatno su iznad propisanih minimalnih vrednosti – naglasila je u svom uvodnom izlaganju  guverner Narodne banke Srbije dr Jorgovanka Tabaković, na Skupštini Udruženja banaka Srbije koja je održana u Beogradu 17. juna.

Kako je ocenila guverner Tabaković, finansijski sistem Republike Srbije karakteriše izrazita bankocentričnost: poslovne banke su dominantni tržišni učesnici, sa učešćem od oko 90%. “Neto aktiva bankarskog sektora kontinuirano raste i dostigla je 6.050 milijardi dinara (51,7 milijardi evra), što je činilo 74% bruto domaćeg proizvoda u aprilu 2024. godine. Na kraju marta 2024. godine, pokazatelj adekvatnosti kapitala na nivou bankarskog sektora iznosio je skoro 22%, uz povoljnu strukturu kapitala. Likvidnost bankarskog sektora takođe je na veoma visokom nivou, a vrednosti svih relevantnih pokazatelja konstantno se kreću znatno iznad propisanih minimalnih vrednosti. Pomenuću još i da će od juna 2024. godine banke u Srbiji biti dužne da izračunavaju i održavaju pokazatelj neto stabilnih izvora finansiranja (NSFR po Bazel III standardima). Pored usklađivanja domaće regulative s propisima koji važe u Evropskoj uniji, cilj uvođenja ovog pokazatelja jeste jačanje strukturne likvidnosti banaka”, rekla je Tabaković.

Ona je naglasila da je uprava NBS sve vreme smo vodila računa o građanima i o efektu viših kamatnih stopa na njihov životni standard. “Usvojili smo Odluku o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima. Donošenjem ove privremene mere Narodna banka Srbije je još jednom pokazala odgovornost i preventivno delovala radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema u neizvesnim okolnostima promenljivih kamatnih stopa, umesto da se čeka materijalizacija negativnih efekata i rast problematičnih kredita, kada bi svaka reakcija bila iznuđena i ograničenog dometa. Da su ciljevi mere ostvareni, govori činjenica da učešće problematičnih kredita u segmentu stambenih kredita ne samo da nije povećano nego je dodatno smanjeno od uvođenja mere i u aprilu iznosi 1,6%. S tim u vezi, ono što je najvažnije istaći jeste da smo, zahvaljujući aktivnim naporima banaka na upravljanju problematičnim kreditima strateški podržanim od strane Narodne banke i Vlade Republike Srbije, uspeli da udeo problematičnih kredita održimo na istorijskom minimumu”, rekla je Jorgovanka Tabaković.

Guverner NBS je naglasila da je emitovana prva emisija dugoročnih MREL obveznica, što predstavlja prvu emisiju ovakvih obveznica u regionu zapadnog Balkana. Pomenuta obveznica emitovana je u dinarima, čime se dodatno doprinosi ostvarenju ciljeva postavljenih Strategijom dinarizacije finansijskog sistema Republike Srbije. Pored toga, ovim obveznicama će se trgovati na Beogradskoj berzi, što će doprineti razvoju domaćeg tržišta kapitala, istakla je Tabaković.

U svom govoru na Skupštini Udruženja banaka Srbije guverner Tabaković je istakla da Narodna banka Srbije pažljivo prati i analizira trendove i na domaćem, i na međunarodnom tržištu i nastavlja da unapređuje regulatorni okvir za banke radi stalnog kreiranja najpovoljnijeg ambijenta u ovoj sferi. “Spremni smo da u slučaju potrebe preventivno delujemo, kako bi rizici po finansijsku stabilnost bili svedeni na najmanju moguću meru”, rekla je Tabaković i istakla:

“Zajedničkim naporima uspostavili smo regulatorni okvir za banke ekvivalentan onom koji se primenjuje u Evropskoj uniji. Narodna banka Srbije je, zajedno s bankama u Srbiji, svojim delovanjem obezbedila sve neophodne uslove za zdrav i stabilan bankarski sektor, koji finansira domaću ekonomsku aktivnost i pruža savremene finansijske usluge. Postignuti rezultati svedoče da smo na pravom putu, te i u narednom periodu ostajemo posvećeni pružanju podrške modernizaciji bankarskih usluga, primeni tehnoloških inovacija u poslovanju, razvoju finansijske infrastrukture i finansijskoj inkluziji, što sve zajedno doprinosi rastu naše privrede i boljem standardu građana”.

Tumačeći makroekonomske pokazatelje, guverner Tabaković je podsetila da je inflacija svedena na 4,5% godišnje, a očekuje se njen dalji pad ka srednjoj vrednosti cilja. Održana je relativna stabilnost deviznog kursa, a devizne rezerve prešle su iznos od 25 milijardi evra. Devizna štednja iznosi 14,9 milijardi evra, a udeo problematičnih stambenih kredita sveden je na 1,6%. Ovi podaci, po rečima guvernera, govore o uspešnoj saradnji centralne banke i komercijalnih banaka, bez čega ovakvi rezultati ne bi bili mogući.

Guverner je najavila intenzivnu zakonodavnu aktivnost tokom leta. Deo regulatornih izmena obuhvatiće Zakon o platnim uslugama, sa ciljem da se Srbija priključi regionalnom SEPA sistemu plaćanja i centralnom sistemu ECB. Predmet izmena biće i Zakon o bankama i Zakon o deviznom poslovanju. Po rečima dr Tabaković, posebna aktivnost planirana je za uvođenje beskontaktne Dina kartice. Pozvala je banke na dalju saradnju, napomenuvši da u Srbiji posluje 20 banaka i da je svaka od njih podjednako važna, bez obzira na vrednost aktive i tržišnu poziciju. Svaka predstavlja kariku u obezbeđivanju konkurentnosti, podizanju kvaliteta usluga, pridobijanju poverenja javnosti, a time i očuvanju finansijske stabilnosti naše države.