Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), na sastanku održanom 19. decembra, odobrio je Republici Srbiji stendbaj aranžman u iznosu od 290% kvote naše zemlje u MMF-u u trajanju od 24 meseca, kao podršku dogovorenom ekonomskom programu, saopštila je Narodna banka Srbije.

Istovremeno, kako se navodi, Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda pozitivno je ocenio ostvarene rezultate u okviru trećeg razmatranja Instrumenta za koordinaciju politike. Novi aranžman sa MMF zamenio je postojeći Instrument za koordinaciju politike, uz odgovarajuća prilagođavanja makroekonomske politike kojima se uvažavaju aktuelni izazovi na globalnom nivou. Takođe, novi aranžman predstavlja podršku za dalje sprovođenje strukturnih reformi, s fokusom na sektor energetike.

Ciljevi ekonomskog programa Republike Srbije za period 2023-2024. godine koji su podržani novim stendbaj aranžmanom usmereni su na:

–      očuvanje makroekonomske i finansijske stabilnosti,

–      jačanje otpornosti privrede na energetsku krizu kroz sprovođenje odgovarajuće energetske politike, reforme u domaćem energetskom sektoru, i istovremenu zaštitu najranjivijih kategorija,

–      podsticanje visokog, ekološkog, inkluzivnog i održivog rasta u srednjem roku.

Novi aranžman predstavlja podršku za dalje sprovođenje strukturnih reformi, s fokusom na sektor energetike.

MMF je ocenio da srpska ekonomija ima dobre mehanizme odbrane od rizika, uključujući adekvatne devizne rezerve, umereni nivo spoljnog i javnog duga, dobro kapitalizovan i likvidan bankarski sektor. Ocenjeno je da je reakcija monetarne politike odgovarajuća u uslovima aktuelnih inflatornih pritisaka, kao i da tekuće pooštravanje monetarne politike ima ključnu ulogu u sprečavanju dužeg trajanja inflacije. Novi stendbaj aranžman obezbeđuje još jedan zaštitni sloj u periodu izazova i neizvesnosti na globalnom nivou.

„Odobreni stendbaj aranžman biće dodatna podrška u suočavanju sa globalnim rizicima i pozitivan signal za sve potencijalne investitore, kao još jedan pokazatelj posvećenosti Vlade i Narodne banke Srbije odgovornom vođenju ekonomskih politika. U Srbiji nastavljamo da čuvamo stabilnost i sprovodimo reforme, uz punu koordinaciju politika i neophodnu diversifikaciju izvora finansiranja u aktuelnim globalnim uslovima. Izazovi i rizici se nisu smanjili, ali je to samo pojačalo našu rešenost da istrajemo i dalje stvaramo uslove za prosperitet onih za koje i s kojima radimo – građane i privredu“, zaključila je guverner Jorgovanka Tabaković, a navodi se u saopštenju Kabineta guvernera, dostavljenom medijima.