Objavljen novi Mastercard izveštaj o društvenoj odgovornosti donosi informacije o rezultatima postignutim 2022. godine

Kompanija Mastercard je 8. juna objavila svoj Godišnji izveštaj o društvenoj odgovornosti, koji donosi presek aktivnosti koje je kompanija poduzela tokom 2022. godine kako bi dostigla zacrtane ciljeve koji se odnose na zaštitu životne okoline, društvenu odgovornost i korporativno upravljanje. ESG strategija i projekti koji se sprovede su usaglašeni sa  stubovima: Ljudi, Prosperitet i Planeta, a rezultati su direktno povezani i mere se kroz dugoročni uspeh kompanije.

Najvažnija dostignuća uključuju:

Osnaživanje ljudi da ostvare svoj puni potencijal

  • 3,6 miliona devojaka širom sveta prošlo kroz Girls4Tech program edukacije u STEM oblasti;
  • Uloženo 420 miliona dolara u afro-američke zajednice u SAD-u u protekle tri godine.

Podsticanje prosperiteta širom sveta

  • Već je dostignut cilj da do 2025. godine obezbedimo rešenja za 25 miliona žena preduzetnica koja će im pomoći u razvoju njihovih poslovanja;
  • Od 2015. godine, više od 780 miliona ljudi finansijski uključeno u digitalnu ekonomiju, a u protekle tri godine u digitalnu ekonomiju je uključeno i 35 miliona malih preduzeća;
  • U protekle tri godine obezbeđeno 240 miliona dolara podrške za mala preduzeća i njihove zaposlenike pogođene pandemijom.

Očuvanje planete za buduće generacije

  • Koalicija Priceless Planet sada uključuje više od 130 korporativnih partnera globalno, a 2022. godine dodato je 15 novih lokacija za pošumljavanje širom sveta;
  • U odnosu na 2016. kao referentnu godinu, emisije iz Scope 1 i 2 su smanjene za 44%, a emisije iz Scope 3 za 40% u 2022. godini.

Fokus kompanije Mastercard je na jačanju ekonomija i osnaživanju ljudi, odnosno na izgradnji održive ekonomije u kojoj svi pojedinci i biznisi imaju jednake prilike da napreduju. Kako bi dali svoj doprinos u stvaranju takvog svijeta, kompanija ide napred sa jasnom namjerom i zadatim tempom. Kompanija postavlja standarde i principe i prema njima se odnosi odgovorno. Na taj način, Mastercard želi osigurati da se inovacijama veruje, te pokazati da tehnologije pomažu pojedincima, biznisima i vladama na svakom koraku. kroz ovakav stav, kompanija povezuje svoju svrhu sa svojom temeljnom poslovnom strategijom, a sve kako bi se obezbedio dugoročni rast i kako bi se izgradilo povjerenje kod partnera i doprinelo pravednijem i prosperitetnijem svetu.