(FOTO ERIC BRINKHORST)

“Kada psiholog posmatra organizaciju, on se fokusira na motive, ponašanje i uverenja svakog pojedinca koji tamo radi; kada ekonomista pogleda istu organizaciju, pričaće o novčanim tokovima, a poslovni administrator će se posvetiti radnim procesima. Kada ja, kao korporativni antropolog, pogledam organizaciju, vidim grupu ljudi koje povezuje zajednička kultura. Da vam objasnim na drugi način, ja se bavim ‘prostorima’ ili ‘nevidljivim granicama’ između ljudi, odnosno pretpostavkama, verovanjima, pravilima i normama koje dele ljude i zbog kojih grupa ljudi funkcioniše kao kolektiv. Ovi aspekti obezbeđuju da svaki član grupe zna namere kolektiva i kako će se on ili ona ponašati u tom kolektivu“.

Tako kaže Jitske Kramer, CEO kompanije Human Dimensions, koja će boraviti u Beogradu 26. maja i kao korporativni antropolog (Corporate Anthropologist) održati predavanje na Balkan Biznis forumu koji ove godine ima naziv „Tiha poslovna evolucija“.

Jitske Kramer smatra da u svemu što radimo treba da imamo emocionalni pristup, usklađen sa ljudskim potrebama, kako bismo izgradili jake i efikasne radne kulture.

„Da bismo izgradili snažne radne kulture treba nam mnogo više od eksela, KPI-ja i prezentacija. Korporativna antropologija nam daje jezik i okvir da ih izgradimo. Kada gledamo organizaciju kroz antropološko sočivo ‘korporativnog plemena’, možemo bolje da razumemo organizacionu kulturu i uzajamne odnose unutar nje. Možemo da pomognemo ljudima da razumeju jedni druge i primene ovo znanje na svoje probleme koji ih najviše opterećuju- u biznisu, porodici ali i u svetu“, navodi ova korporativna antropološkinja za naš portal, pre dolaska u Beograd.

Jitske Kramer kaže da veruje da je istraživački metod koji ona koristi duboko utemeljen u metodologiji društvene antropologije i zove se participativno posmatranje. „To znači da nema puno pitanja za istraživanje kulture, već pridruživanje aktivnostima organizacije kako bi se kultura razumela iznutra.“

Jitske Kramer kaže da je u njenom konsultanstkom radu klijenti najčešće pitaju kako da pronađu pravi balans između liderstva “odozgo-nadole” i “odozdo prema gore”.

„To su pitanja raznolikosti i uključivanja, dinamike nakon spajanja sa drugim firmama, kreiranja promene kulture. Na primer, kretanje ka kulturi koja je više orijentisana na klijente ili poboljšanje odgovornosti, ili inovacije i slično“, kaže Kramer i objašnjava da se danas suočavamo sa mnogo kompleksnih problema:

„U takozvanom VUCA svetu, moramo se prilagoditi velikim promenama. Velike transformacije su na putu zbog globalizacije, tehnoloških giganata, digitalizacije, uticaja klimatskih promena, društvenih nemira i konflikata širom planete. Posledica ovih pojava je drugačije organizovanje posla”, kaže Jitske Kramer.

Kao dobar primer za drugačije organizovanje posla ona navodi uticaj covid-19 pandemije na radna okruženja:

“Napisala sam knjigu na ovu temu i nazvala je ‘posao je izašao iz zgrade’, a pitanje koje sada ostaje je ‘da li će se ikada vratiti’? Mnoge kompanije u Holandiji, ali i širom sveta su se prebacile na hibridan način poslovanja, koji zaposlenima daje veću autonomiju u organizaciji svog radnog vremena, što vodi do novih procesa interakcije (online i offline) i drugačije potrebe za liderstvom (kako se povezati sa ljudima na distanci). Građenje poverenja i razumevanja je ključno za snažne poslovne odnose, pa kako to da uradimo kada jedva upoznajemo tim? Hibridna poslovna kultura zahteva novo kolektivno ponašanje, norme o tome kako se rade stvari i vrednosti kroz koje gledamo na posao“, naglašava Kramer i dodaje:

„Sve to nas vodi u novu poslovnu kulturu, a svaka promena u orgaizacionoj kulturi zahteva novo ponašanje i veštine, ne samo od zaposlenih, već i od lidera. Upravljanje promenama zahteva rezilijentnost i veštine kako upravljati neizvesnošću kao i moć stvaranja, da bi se krenulo u nešto novo“.

O tome šta će biti njena glavna poruka učesnicima BBForuma u Beogradu, 26. maja 2022. godine, Jitske Kramer kaže da će govoriti o procesima u kojima ljudi oblikuju poslovne kulture, ali, sa druge strane i organizacijske kulture oblikuju ljude:

„Govoriću o tome kako možemo da iskoristimo ovo znanje da gradimo organizacije spremne za budućnost, kako bismo mogli da olakšamo promene u kulturi organizacije kroz koje ćemo neminovno prolaziti. Svako od nas svojim tempom, svaka organizacija svojom dinamikom, svaka država i region svojom istorijom, ali svi mi sa sličnim izazovima. Pošto smo ljudi. U sklopu svakog korporativnog razgovora o strukturama, ekonomiji, tehnologiji i podacima, moja glavna poruka je da su ljudi ključ. Uvek. Zato je za sve važno, a posebno za lidere, da dobro radimo i da sarađujemo sa ljudima“, naglasila je korporativna antropološkinja Kramer.

Skica za portret

Jitske Kramer je CEO kompanije Human Dimensions (osnovana 2006.) koja međunarodnim klijentima pruža konsalting iz oblasti strateških promene i globalnog liderstva. Dobitnica je “Trainer of the Year” nagrade (2013.), suosnivač je Akademije Organizacione Kulture i autorka knjiga: „The Corporate Tribe” koja je osvojila nagradu “The Management Book of the Year” (2016) mnogih bestselling knjiga kao što su „Deep Democracy”, „Managing Cultural Dynamics”, “Wow – What a Difference”. Rukovodilac je ekspertskog tima na projektu The Bridging Cultures i kreator radionica “Organizational lessons from anthropology”. Održala je preko 400 CEO radionica i obučila stotine ljudi sa različitih funkcija, iz različitih sektora. Poseban akcenat stavlja na razvoj liderstva i iniciranje promena.