Jasna Terzić, predsednica Izvršnog odbora Erste Bank Srbija

Jasna Terzić, predsednica Izvršnog odbora Erste Bank Srbija

U martu ove godine austrijska Erste Grupa organizovala je za predstavnike top menadžmenta iz sedam evropskih zemalja u kojima posluje, posetu kompanijama Amazon i Google u Njujorku. Među njima je bila i Jasna Terzić, predsednica Izvršnog odbora Erste Banke Srbija. Utiscima iz te posete i započinjemo intervju sa Jasnom Terzić, koja za naš portal govori o poslovanju Banke na čijem je čelu pune dve godine, o ključnim poslovnim momentima koji su obeležili taj period, o očekivanjima u pogledu poslovanja za ovu godinu, ali i o nekim svojim ličnim afinitetima.

Podsećajući se jedinstvene posete kompanijama Amazon i Google u Njujorku, Jasna Terzić kaže:

„Posete su iskustveno drugačije od svega onog na šta smo na našem tržištu navikli. Globalni mega-lideri, u stalnoj potrazi za novim, boljim, kreativnijim, drugačijim, lansiraju na stotine inovacija za svoje korisnike, eksperimentišu sa novim poslovnim taktikama i ne boje se neuspeha, odavno koriste AI u svakodnevnom radu, a svoje poslovanje baziraju, umesto na uobičajenoj premisi uspešnih kompanija ’Mi sve znamo’, na ’Učimo i rastemo svakog dana’. Možda najjači utisak za mene jeste činjenica koliko toga znaju o nama na bazi ogromne količine podataka koje u digitalnom prostoru svi mi, svesno ili nesvesno, ostavljamo. Istovremeno, međutim, ne zaboravljaju ni onaj emotivni momenat, emocionalnu stranu svakog kupca, njihovu i glavom i srcem vezanost za brend, za kompaniju. Amazon je tako sa nama podelio da je više od 70% kupaca spremno da plati više za proizvod ili uslugu brenda koji brine o klijentima i stavlja u prvi plan ljude umesto profita.“

Tokom protekle dve godine (od 1. juna 2022.) na čelu ste Erste Banke Srbija, iako Vam je rad Banke dobro poznat, budući da ste od 2005. godine članica Izvršnog odbora. Ali, tokom Vašeg mandata predsednice IO, dogodile su se značajne promene, što interne, što eksterne. Interno, uvodili ste složeniji i napredniji informacioni sistem. Kada biste sumirali efekte ove promene – kakvi su rezultati i kako je uvođenje novog informacionog sistema uticalo na poslovanje Banke?

„Implementacija informacionog sistema je dugotrajan proces i zahteva mnoge, veoma složene poslovne promene kako na strateškom i taktičkom, tako i na operativnom nivou. No, da biste nešto menjali morate da imate dobar razlog. Mi smo baš takav i imali. Potrebu i želju da budemo bolji za naše klijente, da im pružimo kvalitetnije i više, ispunimo njihova očekivanja i zadovoljimo njihove potrebe. Digitalizacija je imperativ efikasnog poslovanja, pa ako želite da pratite klijenta u njegovim finansijskim planovima, da mu omogućite vrhunsko korisničko iskustvo i na kraju krajeva budete lider u inovacijama, morate obezbediti dobre temelje za dalji rast i razvoj. Nije bilo lako istovremeno menjati ustaljene načine rada, konkretne procese, raditi na razvoju novih proizvoda i unapređenju postojećih, edukovati zaposlene, a istovremeno transformisati celu organizaciju. Ogroman posao smo uradili, već osećamo blagodeti postignutog, no nastavljamo dalje sa velikom energijom i nesmanjenim optimizmom da se ubrzano prilagođavamo novim tržišnim tendencijama i najvažnije – potrebama naših klijenata“.

Kakva su očekivanja od poslovne 2024. godine za Erste Banku Srbija? Koliko će prilično složene geopolitičke okolnosti i makroekonomski okvir uticati na poslovanje?

„Kada uzmemo sve u obzir, očekujemo da će poslovna 2024. godina biti pozitivna, uprkos složenim geopolitičkim okolnostima. Na temelju solidnog početka godine i procenjenog rasta BDP-a od 4,8% međugodišnje u prvom kvartalu, očekujemo nastavak povoljnih trendova kada je reč o inflaciji, realnom rastu raspoloživog prihoda i rastu potrošnje. Iako geopolitički konflikti i dalje predstavljaju rizik, ohrabrujući pokazatelji rasta u ključnim ekonomijama i prognoze supranacionalnih institucija poput Svetske banke, MMF-a i OECD-a ukazuju na stabilizaciju globalne ekonomske situacije“.

Da li očekujete rast kreditnog porfolija i u kom segmentu?

„Sa očekivanim padom euribora sa trenutnih 3,8% na 2,5% tokom naredne dve godine, naši analitičari predviđaju povoljne uslove za rast kreditnog portfolija. Stabilizacija kamatnih stopa mogla bi da podstakne veću tražnju za kreditima, posebno u segmentima potrošačkih i stambenih kredita. Očekujemo da će potrošači biti motivisani povoljnijim uslovima zaduživanja, što će pozitivno uticati na rast našeg kreditnog portfolija.

U svakom slučaju, ne predviđamo značajno povećanje troškova rizika zahvaljujući otpornosti srpske ekonomije i kontinuiranom rastu zaposlenosti. Inflacija, iako opadajuća, ostaje ključni faktor koji će uticati na naše poslovne odluke, posebno u kontekstu operativnih troškova. U stabilnijim inflacionim uslovima, očekujemo smanjenje operativnih rizika i povećanje profitabilnosti.“

Kakva je saradnja srpske Erste Banke sa Grupacijom, šta su prednosti te saradnje i kako ih primenjujete u Srbiji?

„Saradnja Erste Banke sa Grupacijom je višestruka i dinamična, sa dovoljno lokalne autonomije kako bi se efikasno i adekvatno odgovorilo na rastuće potrebe tržišta. Grupa postavlja strateške okvire, pruža direktnu podršku u vođenju bitnih inicijativa kao što su ESG teme ili digitalizacija, a u Srbiji definišemo i implementiramo lokalne ciljeve i planove. Dobra međusobna saradnja ključna je za osiguranje strateškog usklađivanja, operativne efikasnosti i usklađenosti sa propisima. Takođe, važan momenat je i međusobni transfer znanja i iskustava, po mom mišljenju najvažniji za efikasnost i konkurentnost svake kompanije.“

I obrnuto, da li je matična Grupacija prihvatila neke inicijative koje dolaze iz srpske Erste Banke?

„Erste Grupa rado prihvata i promoviše lokalne inicijative i prakse, posebno ako pokazuju potencijal za implementaciju i uspeh i u drugim zemljama. Ovakvim maksimalno kooperativnim pristupom podstiču se inovacije, a obezbeđuje operativna izvrsnost i usmerenost na poslovne ciljeve. Takvih primera ima zaista mnogo. Pomenula sam ranije znanje i važnost prenošenja znanja. U našoj Banci znanje delimo i sa lokalnom zajednicom pa smo tako ponosni na naš program finansijske edukacije #ErsteZnali, zatim na projekat uvođenja finansijske pismenosti u osnovne škole koji radimo zajedno sa Ministarstvom prosvete pod nazivom „Škola novca za osnovcaˮ, kao i na našu veoma popularnu igricu „Čuvari Zmajevog blagaˮ koja mališane upoznaje sa svetom finansija. Sveobuhvatni program finansijske edukacije u Srbiji višestruko je nagrađivan i pohvaljivan i od strane Erste Grupe, ali i lokalno.“

Jasna Terzić, predsednica IO Erste Bank: Realizaicja jednog od projekata Erste Bank (https://www.erstebank.rs/sr/o-nama/press/saopstenja/2024/05/21/erste-banka-i-delta-holding-pokrenuli-novu-fazu-projekta-nase-selo) Foto: Jakov Simović

Jasna Terzić, predsednica IO Erste Bank: Realizaicja jednog od projekata Erste Bank (https://www.erstebank.rs/sr/o-nama/press/saopstenja/2024/05/21/erste-banka-i-delta-holding-pokrenuli-novu-fazu-projekta-nase-selo) Foto: Jakov Simović

Dugo već realizujete u Srbiji brojne projekte – od edukativnih (finansijsko zdravlje klijenata itd.) do podsticaja za preduzetnike (početnici u biznisu, socijalno bankarstvo, startapovi i slično). Kako ocenjujete efekte i značaj tog segmenta poslovanja Erste Banke?

„Naša Banka je zaista jedinstvena na tržištu po tome što snažno doprinosi lokalnim zajednicama. Bili smo prva banka u Srbiji koja je još 2017. godine započela program pružanja podrške početnicima u poslovanju. Kroz naše Odeljenje socijalnog bankarstva podržali smo blizu 600 početnika u poslovanju u iznosu od preko 6 miliona evra. Pored finansijske podrške, možda još važnija jeste nefinansijska, savetodavna ili mentorska podrška kojom je obuhvaćeno više od 7.500 početnika u poslovanju. Efekti ovakvog kombinovanog pristupa veoma su značajni, o čemu govore i podaci. Preko 80 odsto klijenata smatra da je njihova ekonomska situacija bolja zahvaljujući saradnji sa našom Bankom, dok 30 odsto njih ističe da ne bi bili u mogućnosti da pokrenu ili prošire svoj posao da nije bilo naše podrške.

Pored toga, jedina smo banka na tržištu koja prepoznaje i ima razvijene različite finansijske proizvode koji su dostupni svim subjektima socijalne ekonomije, kao i organizacijama civilnog društva i drugim predstavnicima neprofitnog sektora. Konkretno, od 2017. godine podržali smo neprofitni sektor sa više od milion evra putem različitih finansijskih proizvoda, i na taj način doprineli skaliranju društvenih misija svih ovih organizacija. Imamo ambiciozne planove i ciljeve i u narednom periodu i planiramo i da do 2030. godine podržimo više od 1.100 klijenata socijalnog bankarstva sa 16 miliona evra kredita“.

Žene lideri u bankarstvu nisu retka pojava, ako se posmatraju neke ključne pozicije kod nas i u svetu: guvernerka NBS, direktorka ECB, direktorka MMF-a. Ali, na čelu banaka nisu mnogo zastupljene ni u svetu, ni kod nas. Kako se Vama čini – da li se u Srbiji teže dolazi do čelne pozicije u banci i sa kakvim se izazovima žene susreću na toj poziciji?

„Na ovo pitanje nemam tačan, niti jedinstven odgovor. Kao i sve u životu, mnogo zavisi od individualnih karijernih planova, lične aspiracije i motivacije, želje za kontinuiranim učenjem i investiranjem u sopstveni potencijal, ali i okolnosti u kojem se naše tržište nalazi. Brojni su faktori uticaja, od obrazovanja, radnog iskustva, razvojnih mogućnosti preko nivoa posvećenosti, a ne smemo zaboraviti ni kulturološke i socijalne uticaje, društvene norme, stereotipe i percepcije o ženskim sposobnostima bazirane na rodno zasnovanim predrasudama. Mnogo toga je i do nas samih – mnoge pametne, sposobne i talentovane žene se zbog tanke linije između poslovnog i privatnog života ne odlučuju na iskorak u karijeri već biraju da ostanu u okvirima svojih ekspertskih rola. Zato je važno okruženje, odnosno organizaciona kultura u kojoj radite. Ona koja stoji iza vas, razume vaše potrebe, ali i trenutnu životnu situaciju, prepoznaje vaš potencijal i ulaže u vaš dalji razvoj, koja će vam dati priliku da profesionalno napredujete.

U našoj Banci je baš tako, orijentisani smo na ljude, radimo u podsticajnoj, transparentnoj i zdravoj sredini, prepoznajemo sposobnosti, ohrabrujemo koleginice da preuzmu rukovodeće pozicije. U prilog toj tvrdnji navešću podatak da u našoj Banci oko 50% svih menadžerskih pozicija zauzimaju žene. I da sumiram, moje imenovanje je rezultat snažne i podržavajuće organizacione kulture naše Banke, ali i rada na sebi, otvorenosti za rast i razvoj, kontinuiranog usavršavanja, nivoa samopouzdanja, odnosno vere u sebe i svoje sposobnosti, upornosti, ambicija i naravno ličnog izbora“.

Srpska Erste Banka je rangirana i kao poželjan poslodavac. Šta Vašu banku izdvaja i koje su to prednosti za zaposlene?

„Verujemo da smo drugačiji, da nismo tipična banka, a čujemo da nas tako i prepoznaju na tržištu, što nas veoma raduje. U istraživanjima angažovanosti, naši zaposleni kažu da su u Erste Banci najbolji međuljudski odnosi, da vlada poštovanje, velika kolegijalnost, ali i neformalna atmosfera. Mi smo sredina u kojoj se zaposleni ohrabruju da uče i napreduju. Pažljivo slušamo naše zaposlene i reagujemo na njihove predloge, komentare, savete, brinemo o sveukupnoj dobrobiti, fizičkom, mentalnom i finansijskom zdravlju i zaposlenih i članova njihovih porodica. Jako smo ponosni i na naš We Share by Erste Group program dodele besplatnih akcija svakom zaposlenom. Mnogo smo radili, a i dalje radimo, na našoj korporativnoj kulturi, na negovanju onoga što je dobro, korigovanju onoga što nije i uvođenju onoga što je nedostajalo. Ukratko, mi smo jedan tim na terenu i van njega i jako smo ponosni na slogan koji je nastao iz našeg odnosa prema Banci i nama samima – #NeRadimuBanciRadimuErste, a koji u prvi plan stavlja našu posebnost i sve ono što nas izdvaja i čini svojima“.

Jasna Terzić, predsednica IO Erste Bank i Zorana Aleksić, direktorka Sektora retail na potpisivanju jednog od ugovora Erste Bank (https://www.erstebank.rs/sr/o-nama/press/saopstenja/2024/01/30/erste-banka-nastavlja-da-podrzava-pocetnike-u-poslovanju-kroz-saradnju-sa-srpskom-fondacijom-za-preduzetnistvo)

Jasna Terzić, predsednica IO Erste Bank i Zorana Aleksić, direktorka Sektora retail na potpisivanju jednog od ugovora Erste Bank (https://www.erstebank.rs/sr/o-nama/press/saopstenja/2024/01/30/erste-banka-nastavlja-da-podrzava-pocetnike-u-poslovanju-kroz-saradnju-sa-srpskom-fondacijom-za-preduzetnistvo)

Erste Banka je pokrovitelj umetnosti i kulturnih manifestacija. Zašto ste i taj segment uključili u vaše aktivnosti i kako birate manifestacije koje ćete podržati?

„Omogućavanje dostupnosti različitih kulturnih sadržaja u lokalnoj zajednici je za nas u Erste Banci pitanje strateškog opredeljenja. Osim što su kultura i umetnost dragocena hrana za um i dušu, njome se postiže nešto mnogo važnije, formiranje kulturnih potreba i navika ljudi, odnosno stvaranje publike. Smatramo da kultura i umetnost imaju veoma važno mesto u opštem procesu napredovanja svih nas, osnaživanju društva kao celine, te podsticanju vrhunskog stvaralaštva. Zato podršku kulturnim i umetničkim sadržajima smatramo svojom odgovornošću i obavezom. I tako skoro dve decenije. Što se odabira programa koje podržavamo tiče, naš dijapazon je poprilično širok, no svakako najvažniji kriterijum predstavlja njihova vrednost, kvalitet sadržaja, doprinos kulturnom životu i kulturnom razvoju i ono najvažnije, njihov značaj za pojedinca i lokalnu zajednicu“.

Koje kulturne manifestacije Vas lično najviše zanimaju i zašto, i koje posećujete?

„Uglavnom su to programi koje kao banka podržavamo. Kad god sam u prilici, pridružim se zaposlenima i pogledam neki film, predstavu, stignem i na poneki koncert. Nažalost, obaveze mi ne dozvoljavaju da učestvujem u svemu, toga je zaista mnogo, no meni lično mnogo više znači to što su koleginice i kolege pasionirani ljubitelji kulturnih dešavanja, pa mi je srce puno kada ih čujem koliko su uživali u programima Bitefa, Beogradskog festivala igre, Guitar Art Festivala, Hartefakta, Beogradske filharmonije, Festivala autorskog filma, Korzoa u Novom Sadu, da nabrojim samo neke. Činjenica je da nam je kultura u srcu i da kao banka ulaganjem u oblast kulture i umetnosti dajemo značajan doprinos umetničkom stvaralaštvu naše zemlje“.

Jasna Terzić – privatno? Da li putujete, koje su Vam omiljene destinacije i zašto? Da li ste i tokom turističkog putovanja jednim delom „uvek u Banci” i zašto?

„Oduvek sam volela da putujem, da otkrivam nove zemlje, gradove, upoznajem ljude…Potpuno je nevažno da li je to neka daleka, inostrana destinacija ili malo mesto u Srbiji. Svakom putovanju se radujem jer svuda postoji nešto jedinstveno, lepo, nešto što to mesto čini autentičnim i svojim. Pažljivo planiram svoj odmor i mesecima unapred mu se radujem. Ušuškan, miran gradić na nekom ostrvu je uvek moj prvi izbor. Volim mir, plavo nebo, more, miris borova i večeri u nekoj porodičnoj taverni, uz dobro društvo i čašu vina. Odmor od svakodnevnih obaveza je svima preko potreban, ’baterija’ se mora bar jednom godišnje dopuniti, pa se trudim da posao na odmor ne ’vodim’, a to postižem zahvaljujući sjajnom timu ljudi sa kojima radim“, naglasila je Jasna Terzić, predsednica IO Erste Bank Srbija u intervjuu za naš portal.