Kampanja „ Šta je važno za srce snažno?“ namenjena  podizanju svesti  o značaju brige o sopstvenom zdravlju i preventivnim pregledima održana je  7. juna na Tašmajdanu od 11h do 15h gde su lekari, nutricionista i fitnes instruktor ukazali na značaj preventivnih pregleda, zdrave ishrane i redovne fizičke aktivnosti. Ova kampanja podržana je od strane Udruženja kardiologa Srbije, Udruženja pacijenata Srbije i kompanije Servier koja je jedna od vodećih evropskih kompanija na polju razvoja i proizvodnje savremenih lekova u tretmanu kardiovaskularnih oboljenja.

U okviru dogadjaja je predstavljen i novi web sajt Partner u zdravlju, koji je namenjen svim pacijentima koji boluju od hipertenzije, dijabetesa, dislipidemije i angine pectoris.Web site je koncipiran da bude zdravstveni “partner” pacijentima za bolje upoznavanje bolesti i poboljšanje kvaliteta života. Tu se pacijenti mogu informisati o svojoj bolesti, dobiti niz praktičnih saveta o zdravoj ishrani i fizičkoj aktivnosti.

Prof. dr Dragan Simić, kardiolog, predsednik Udruženja kardiologa Srbije, je naglasio značaj preventivnih mera, rane dijagnostike i pravovremenog lečenja kardiovaskularnih oboljenja. Istakao je važnost redovnog uzimanja terapije i postizanja ciljnih vrednosti krvnog pritiska, LDL holesterola i šećera u krvi kao i na značaj dostupnosti i uključivanja inovativne terapije u njihovom lečenju, navodi se u saopštenju za medije.

Upozorio je da je hipertenzija jedan od najčešćih uzroka kardiovaskularnih bolesti, a broj obolelih je u stalnom porastu. Epidemiološki podaci u Srbiji su alarmantni i ukazuju na to da je Srbija, na žalost, u samom evropskom i svetskom vrhu po broju obolelih od kardiovaskularnih bolesti. Jedan od osnovnih uzroka crne slike je zabrinjavajuće niska svest u našem narodu o posledicama nelečene hipertenzije.

Veliki problem predstavlja neredovna kontrola masnoća u krvi, a posebno to da ciljne vrednosti LDL holesterola na laboratorijskim izveštajima nisu usklađeni sa ciljnim vrednostima koje preporučuju smernice za lečenje dislipidemije. Takođe je sve više mladih sa dijabetesom tip II, čemu u najvećoj meri doprinose nezdrava ishrana i loše životne navike. Pored toga adekvatna terapija i održavanje glikemijske kontrole sprečavaju razvoj ozbiljnih kardiovaskularnih oboljenja.

Na konferenciji je posebno ukazano da neadekvatna kontrola povišenog krvnog pritiska, visokih nivoa masnoća i šećera u krvi mogu povećati rizik od razvoja koronarne bolesti, što uključuje probleme sa srcem i krvnim sudovima. Prof. Simić je istakao da su i za povišen krvni pritisak i za povišene masnoće u Srbiji dostupne fiksne kombinacije lekova. To su kombinacije dva ili tri leka koji se nalaze u jednoj tableti, što u značajnoj meri povećava redovnost uzimanja terapije. To dovodi do bolje kontrole krvnog pritiska i masnoća u krvi, kao i zaštite od srčanog udara i šloga.

Predsednik Udruženja pacijenata Srbije, Savo Pilipović istakao je da je neophodna bolja saradnja  lekara i pacijenata kao i da su  redovni pregledi i otvorena komunikacija i pacijenata i lekara izuzetno važni kako u prevenciji ,tako i u kontroli bolesti. ,,Redovno uzimanje propisane terapije je ključno za dobru kontrolu bolesti i poboljšanje kvaliteta života“, istakao je Pilipović.

Vadim Maximenko, direktor kompanije Servier, je istakao da kompania Servier duži niz godina podržava i organizuje razne vidove edukacija zdravstenih radnika  i  da svojim aktivnostima želi da bude ne samo podrška pacijentima već i celoj društvenoj zajednici. ,,Prevencija kardiovaskularnih bolesti je od vitalnog značaja za očuvanje zdravlja naših sugrađana. U saradnji sa udruženjem kardiologa i Udruženjem pacijenata Srbije organizujemo današnju akciju koja zapravo predstavlja naš način da doprinesemo društvu, pružajući korisne informacije i resurse koji mogu pomoći ljudima da naprave pozitivne promene u svom životu. Verujemo da edukacija i proaktivni pristup mogu značajno smanjiti rizik od ovih bolesti.“, istakao je direktor komanije Servier.

Kompanija Servier posluje u Srbiji 15 godina i lider je na tržištu Srbije u oblasti lečenja kardiovaskularnih bolesti. Direktor Vadim Maksimenko je izjavio da je Servier nezavisna grupa, sa misijom da razvija medicinska istraživanja i znanja. Grupom upravlja neprofitna fondacija bez kapitala, što garantuje naš kapacitet za dugoročna ulaganja. Ovo čini Servier drugačijim od svih drugih farmaceutskih kompanija. U Srbiji je među 20 najboljih kompanija na farmaceutskom tržištu. Sa 68 zaposlenih i 17 proizvoda na tržištu pomaže u lečenju više od 380.000 pacijenata. Duži niz godina podržavamo i organizujemo razne vidove edukacija zdravstenih radnika i želimo da svojim aktivnostima budemo ne samo podrška pacijentima već i celoj društvenoj zajednici.