U utorak 25.4.2023. održana je Woom online konferencija na temu „Kako voditi kompaniju u savremenom poslovnom univerzumu“. Na konferenciji su se okupili profesionalci i poslovni lideri iz različitih industrija kako bi razgovarali o važnosti osnaživanja zaposlenih u korporacijskom svetu, kao i u start-up-ovima.

Govornici su bili Vojislav Milutinović, direktor i osnivač kompanije Two Desperados, Dragan Filipović, direktor Generali Osiguranje Srbije i Robert Čoban, predsednik Color Press Group. Skupom je moderirala Jasmina Koprivica, direktorka digitalnih poslova u Euronews.

Uzimajući u obzir da su zaposleni ključni faktor uspeha svake kompanije, tema upravljanja ljudima je veoma važna za svakog poslodavca. Govornici su iz svog ugla odgovorili na pitanja sa kakvim su se izazovima susretali u toku svoje karijere prilikom odabira svojih najbližih saradnika. Takođe, s obzirom na trenutne pozicije i industrije u kojima se nalaze, govornici su otvoreno razgovarali na temu motivisanja zaposlenih, kao i na temu kakav je profil kadrova najinteresantniji u industrijama kao što je gejming, odnosno mediji i osiguranje. Iako je glavni fokus zapravo na temama kao što su liderstvo, timski rad, razvoj karijere, i tehnike motivacije zaposlenih, najzanimljiviji razgovor se vodio na temu šta očekuje buduće generacije – koliko su današnji zaposleni spremni da rizikuju, da uče, da prihvataju odgovornosti, a gde će naći mesto kadrovi koji nisu voljni da rizikuju, ali su spremni da slede pravila i drže se konzervativnog poslovanja? Na pitanje koliku slobodu daju svojim zaposlenima i šta zapravo smatraju slobodom govornici su se osvrtali pre svega na različitosti potreba sektora koji predstavljaju i važnost hijerarhije koja za neke postoji, a za neke ne postoji u tradicionalnom pojmu, kakav smo do danas poznavali.

Iako je teško izvući jedan zaključak sa konferencije, može se reći da su se govornici složili da je biznis kultura veoma važna za rast i napredovanje kompanija u savremenom društvu. Ova kultura obuhvata način na koji se ljudi ponašaju u organizaciji, kao i način na koji se organizacija odnosi prema svojim zaposlenima, klijentima i partnerima. Uzimajući u obzir da se savremeno društvo kontinuirano menja, prilagođavanje poslovnih kultura kompanija postaje ključno za uspeh i rast u današnjem poslovnom okruženju. Kompanije koje imaju pozitivnu i zdravu poslovnu kulturu, koja podstiče timski rad, inovativnost, poštovanje i transparentnost, obično su uspešnije i produktivnije od onih koje nemaju jasno definisane vrednosti i standarde.

„Biznis kultura 2.0 Preduzetništva igra važnu ulogu u privlačenju i zadržavanju talenata. Danas, ljudi ne biraju samo posao na osnovu sigurnosti i visine plate, već traže radno okruženje koje će im pružiti mogućnosti za lični i profesionalni razvoj, kao i kulturu koja promoviše ravnotežu između posla i privatnog života. Takođe, žele posao u kojem mogu da rizikuju i napreduju globalno, bez ikakvih tradicionalnih, korporativnih ograničenja. Ovo je sve i perspektiva Two Desperados kompanije“, rekao je Vojislav Milutinović, osnivač i direktor gejming kompanije Two Desperados, navodi se u saopštenju sa ove konferencije.