Piše: Snežana Vučković, menadžer u Egzakta Accounting

Mnogi vlasnici malih preduzeća ne naplaćuju adekvatno svoje proizvode ili usluge, što može imati ogroman uticaj na uspeh njihovog poslovanja. Kreiranje cene sopstvenog proizvoda ili usluga za preduzetnike može delovati kao vrlo jednostavan deo vođenja malog biznisa, međutim takav stav može ih vrlo brzo dovesti u zamku sa negativnim posledicama na rezultat poslovanja.

Određivanje cene sopstvenog proizvoda je od vitalnog značaja za razvoj i opstanak malih preduzeća. Pametno kreirana cena proizvoda i usluga imaće za posledicu stabilan i kontinuiran biznis u dužem vremenskom periodu. Isto tako pogrešno kreirana cena proizvoda negativno utiče na svaki aspekt poslovanja.

Pogrešno kreirana cena može biti pogrešna u oba smera, previsoka cena kao i previše niska cena proizvoda malih preduzeća, najpre će se negativno odraziti na njihove kratkoročne finansije, a zatim, ukoliko se ne reaguje blagovremeno, i na opstanak njihovog biznisa.

Jasno je da je, kao i u svemu u životu, tako i u kreiranju cene proizvoda, potrebna ravnoteža – ravnoteža između vrednosti koju je preduzetnik uložio u svoj proizvod i vrednosti / emocije koju kupac dobija kupovinom tog proizvoda, ravnoteža između želja preduzetnika da ostvari što veću zaradu i kupovne moći kupaca, ravnoteže između sopstvene cene i cene konkurencije.

Prilikom rešavanja ove jednačine „ravnoteže“ veoma je važno da preduzetnik analizira svoju konkurenciju i njihove cene, ali isto tako je važno i da odredi ciljnu grupu svojih kupaca i da zna da li se obraća grupi onih kupca koji su spremni da plate i „veću“ cenu za proizvod koji im donosi vrednost koja je za njih važna ili se radi o tzv. grupi „budžetskih kupaca“ koji su orjentisani ka nižim cenama. Usmeravanje svoje ponude ka budžetskim kupcima može delovati kao lakši put do realizacije prodaje, ali ima i zamku koja se ogleda u tome da se mali biznis ne može tako brzo prilagoditi tržišnim promenama cena na dole, kako to mogu veliki igrači, što će neminovno voditi smanjenju prodaje.

Vlasnici malih preduzeća moraju znati da ciljni kupac treba da vidi vrednost u njihovom proizvodu i da bude spreman da plati tu cenu. Zato je dobro da se u analizu potencijalnih kupaca uključi upitnik kojim će se utvrditi i preferencije različitih grupa kupaca.

Jedan od najvažnijih aspekata ove ankete je pitanje koliko bi kupci bili spremni da plate za neki proizvod. Ova cena se naziva gornja cena i pomaže preduzetniku da identifikuje raspon cena u okviru kojeg će moći da radi. Često će se kroz anketu otkriti da proizvod sa najvišom cenom koja je trenutno dostupna na tržištu ne predstavlja stvarnu gornju cenu i da će kupci u anketi odgovarati da su spremni platiti i veću cenu od maksimalne cene tog proizvoda na tržištu.

Tokom sprovođenja ankete biće više nego korisno pitati potencijalne kupce koju vrednost oni vide u određenom proizvodu. Ova povratna informacija će biti od neprocenjive vrednosti u kreiranju strategije cena i pozicioniranja na tržištu.

Nakon što se prikupi dovoljno informacija o konkurenciji i preferencijama kupaca ka nekom proizvodu,  mnogo su veće šanse da će se preduzetnik odlučiti za cenovnu strategiju koja će mu doneti stabilno i kontinuirano poslovanje. Na odabir cenovne strategije uticaće dostupnost proizvoda kupcu, tj. koliko je teško kupcu da pronađe dati proizvod. Ako je tržište već́ preplavljeno nekim proizvodom, verovatno će se morati utvrditi koja je maksimalna cena na tržištu, a zatim se pozicionirati ispod nje. Pored dostupnosti, na cenovnu strategiju preduzetnika uticaće i troškovi njegovog ulaganja u proizvod. Kada obračunava troškove proizvodnje svog proizvoda, vlasnik malog biznisa, pored direktnih troškova, treba uzeti u razmatranje i one manje očigledne troškove kao što su skladištenje, transport, troškovi za pripremu porudžbine ili marketing. Ako se ovi troškovi izostave iz jednačine, oni će smanjiti profit koji je preduzetnik projektovao.

Uzimajući u obzir sve troškove, može se kreirati budžet za određeni proizvod. Ovaj pristup pomaže da se sagleda dalje od kratkog roka i da se razmotri kako će se strategija određivanja cena odigrati u narednim godinama.