Nakon prve faze „ozelenjivanja“ benzinskih stanica, u okviru koje su postavljeni solarni paneli na osam NIS Petrol i Gazprom maloprodajnih objekata, kompanija NIS nastavila je sa ulaganjima u projekat instalacije fotonaponskih elektrana u okviru svoje maloprodajne mreže. Tako su solarne elektrane postavljene na još sedam benzinskih stanica, čime je ukupan broj objekata sa solarnim panelima u okviru maloprodajne mreže NIS-a porastao na 15 stanica. Vrednost projekta u najnovijoj etapi iznosi 20 miliona dinara.

Procenjeno je da će na novih sedam lokacija solarni paneli obezbediti godišnju uštedu u nabavci električne energije od 258 megavat-sati (MWh), dok ukupna ušteda na svih petnaest lokacija iznosi skoro 600 MWh. Zahvaljujući energiji fotonaponskih elektrana na novih sedam lokacija, procenjuje se da će se na svih petnaest objekata postići godišnje smanjenje emisije ugljen dioksida od više od 600 tona.

U najnovijoj fazi, solarni paneli postavljeni su iznad točionih mesta na Gazprom benzinskim stanicama „Bagrdan“, „Nais“, „Fontana“, „Vrnjačka banja“, „Plinara“ i „Novi Sad 1“ , kao i na NIS Petrol maloprodajnom objektu „Kruševac 5“.

Električna energija proizvedena uz pomoć solarnih panela se najvećim delom koristi za potrebe samih benzinskih stanica uz plasman povremenih viškova električne energije u distributivnu električnu mrežu s obzirom da sve benzinske stanice imaju status kupca-proizvođača. Postavljanjem solarnih elektrana, NIS nastavlja da sprovodi svoju zelenu agendu i ulaže u obnovljive izvore energije, u cilju smanjenja emisije ugljen dioksida i globalnog zagrevanja. U narednoj fazi razmatra se instalacija solarnih elektrana na još trideset objekata unutar maloprodajne mreže NIS-a:

„Realizacijom novog projekta izgradnje solarnih elektrana na našim benzinskim stanicama, NIS nastavlja sa razvojem inovativnih projekata u kojima pokazujemo visok nivo odgovornosti prema životnoj sredini. Sada, kada su solarne elektrane sastavni deo 15 benzinskih stanica, imamo mogućnost da raširimo projekat i na druge maloprodajne objekte, ali i strateške objekte poput Rafinerije nafte Pančevo, zatim poslovnih centara Beograd i Novi Sad, kao i skladišta nafte u Novom Sadu. Smatramo da je ulaganje u zelenu energetiku svojevrstan test zrelosti za energetske kompanije, i NIS ovim projektom pokazuje odlučnost da se pokaže kao odgovorna kompanija koja daje primer drugima“, izjavio je Nenad Pavlović, rukovodilac Centra za razvoj projekata u Bloku Energetika kompanije NIS.