Šest ekonomija Zapadnog Balkana mogu da postanu konkurentije i rastu brže ukoliko prodube trgovinske veze, istakli su partneri tokom konferencije o unapređenju kapaciteta koja je održana 16. maja u Beogradu. Konferenciju su organizovale Grupa Svetska banka, USAID i Vlada Švajcarske koju predstavlja Švajcarski državni sekretarijat za ekonomske
poslove, koji zajedno pružaju podršku ekonomijama Zapadnog Balkana u jačanju njihovog institucionalnog kapaciteta, protokola i procedura kako bi prekogranični protok robe bio lakši, brži i bezbedniji.

‚‚Regionalna ekonomska integracija kroz trgovinu i povezanost ostaje ključni pokretač ekonomskog rasta i zajedničkog prosperiteta za Zapadni Balkan,“ rekao je Nikola Pontara,
direktor Kancelarije Svetske banke za Srbiju. ‚‚Ona može da pomogne regionu da udruži nacionalne resurse, dostigne ekonomiju obima i stvori privlačnije i konkurentnije ekonomsko okruženje. Reforme na nivou pojedinačnih zemalja su važne, ali koordinacija investicija i reformi širom regiona uvećaće ekonomsku dobit.

Podrška je deo komponente za unapređenje kapaciteta u okviru
Savetodavnog Projekta olakšavanja trgovine na Zapadnom Balkanu, koji je zamišljen da olakša regionalnu trgovinsku harmonizaciju i integraciju. Projekat pruža podršku zemljama učesnicama da digitalizuju usluge, poboljšaju praksu upravljanja rizikom za izvoz robe i uspostave zajedničke granične punktove radi ubrzavanja carinskog pregleda.

‚‚Ekonomska budućnost Zapadnog Balkana zavisi od sposobnosti svih vlada da olakšaju nesmetanu trgovinu skraćujući time vreme i troškove prekograničnog protoka robe. Zbog
toga, Vlada SAD podržava napore za usklađivanje procedura i prakse sa međunarodnim i standardima EU koji jačaju prekograničnu saradnju,
rekao je američki ambasador u Srbiji Kristofer Hil.

U okviru projekta, podrška se pruža u koordinaciji sa Svetskom trgovinskom organizacijom, Svetskom carinskom organizacijom, UNKTADom i Sekretarijatom CEFTA, čiji su se eksperti sastali na konferenciji sa članovima Nacionalnih koordinacionih tela za olakšavanje trgovine. Ovaj regionalni skup pružio je mogućnost razmene iskustava o najboljim praksama kao i priliku da se istaknu praktični alati koje koordinaciona tela mogu da koriste kako bi efikasnije vodila napore u koordinaciji olakšavanja trgovine i reformi.
‚‚
Olakšavanje trgovine igra važnu ulogu u procesu dublje ekonomske integracije. Naša Vlada aktivno radi i implementira aktivnosti predviđene Akcionim planom za zajedničko
regionalno tržište i inicijativom Otvoreni Balkan, jer je to takođe i ključ za jačanje naših ekonomskih odnosa. Želim još jednom da istaknem da je regionalna ekonomska integracija jedan od glavnih prioriteta Vlade Srbije. Posle EU, CEFTA je, tradicionalno, drugi najveći spoljnotrgovinski partner Srbije sa udelom od
10,3% u njenoj ukupnoj trgovinskoj razmeni sa svetom u 2022. Ukupna trgovina sa CEFTA članicama je dostigla skoro 7 milijardi evra u 2022. godini. Izvoz je dostigao skoro 4,9 milijardi evra a uvoz gotovo 2,1 milijardu evra”, rekao je Tomislav Momirović, Ministar trgovine u Vladi Srbije.

Snažnija trgovinska povezanost ekonomija Zapadnog Balkana takođe podstiče i težnje regiona da se pridruži Evropskoj uniji. Proširene mogućnosti trgovine i niži troškovi transakcija dovešće do poboljšanja poslovne klime, privući nove investicije i konačno dovesti do više radnih mesta, istakli su organizatori konferencije.
‚‚Švajcarska godinama daje doprinos različitim projektima koji jačaju sposobnost Srbije u oblasti trgovinske politike i podstiču pregovore i primenu trgovinskih sporazuma. Program za jačanje kapaciteta za trgovinske politike (C4TP) koji podržava Vlada Švajcarske nudi specifičnu podršku koju zatraže pojedinačne vlade radi unapređenja kapaciteta za kreiranje trgovinskih politika i vođenje trgovinskih pregovora, rekao je švajcarski ambasador u Srbiji Urs Šmid.
Nacionalna koordinaciona tela za olakšavanje trgovine su ključne platforme za planiranje i koordinaciju nacionalnih agendi za olakšavanje trgovine i tokom ove konferencije istražuju se mogućnosti kako dalje jačati njihovu ulogu i uključiti privatni sektor u pregovaranje i primenu trgovinskih sporazuma, saopštila je Svetska banka.