Ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović, ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija dr Jelena Begović i pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Milan Pašić, dodelili su danas učenicima osnovnih škola 112 laptop računara i priznanja za izvanredne rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima, i pustili u rad novu platformu „Takmičari generacije“, u Palati Srbija.

„Želim da znate da smo danas svi ponosni na vas i da ćete u svojoj državi uvek imati podršku, dobre uslove za učenje i ostvarivanje velikih snova. Imajte uvek na umu da ćemo vam biti vetar u leđa za neke nove pobede i izazove koji su pred vama“, izjavio je ministar Jovanović i dodao da su u prethodnih 6 godina kao jedan od strateških ciljeva Vlade u osnovno obrazovanje uvedeni novi predmeti (digitalni svet, informatika i računarstvo, osnovi veštačke inteligencije), da su nabavljene digitalne i računarske učionice, uveden elektronski dnevnik, obezbeđeni digitalni nastavni sadržaji, povezane na brz internet svih 3.800 lokacija osnovnih i srednjih škola u Srbiji, a za 1.843 matičnih i većih objekata osnovnih i srednjih škola izgrađena lokalna računarska mrežu i da su to su sve značajne stvari zbog kojih danas svi đaci u Srbiji imaju iste, ako ne i bolje prilike da uče, istražuju, koriste društvene mreže i sadržaje kao i njihovi vršnjaci širom sveta.

„Zahvalnost premijerki koja je prepoznala koliko je važno da se granica kada država prepoznaje i nagrađuje uspehe pomeri na osnovnu školu”, rekla je ministarka dr Begović, istakavši da je prvi put napravljena ovakva platforma, koja ističe uspehe učenika osnovnih škola, sa ciljem da neguje talente i promoviše pozitivne primere kao i da pruži podršku da dalje razvijaju svoje talente i nižu uspehe. “Platforma Takmičari generacije u ovom trenutku obuhvata uspehe učenika osnovnih škola u nastavnim predmetima, a za narednu godinu planiramo njeno proširenje i na uspehe učenika u sportu i umetnosti, jer želimo da negujemo talente naše dece u svim oblastima u kojima se prepoznaje izvrsnost. Platforma će se razvijati i unapređivati, kao i sistem nagrađivanja”, navela je dr Begović.

Pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Milan Pašić rekao je da obrazovni sistem i prosvetni radnici posvećeno „gaje“ talente o čemu svedoče postignuća naših učenika na 32 različita takmičenja, čiji je cilj afirmacija obrazovno-vaspitnog rada, postignuća učenika i podizanje kvaliteta obrazovanja.

„Vlada Srbije i Ministarstvo prosvete nastoje da unaprede sistem za podršku i praćenje učenika i učenica sa izuzetnim sposobnostima kako bi im omogućili da razviju svoje kapacitete. Zato je za nastavnike, koji su ključni za proces prepoznavanja i rada sa ovim učenicima, početkom školske godine pripremljeno i Stručno uputstvo u kome je predstavljen celokupan proces, resursi i oblici podrške za talentovane učenike“, rekao je Pašić.

Svim učenicima u Srbiji omogućeno je da svoje znanje, pored škole, predstave i na takmičenjima sa svojim vršnjacima iz iste generacije, koja se svake školske godine organizuju za sve učenike, od školskog do svetskog nivoa. U prošloj školskoj 2022/2023. godini, na svim nivoima takmičenja i smotri za učenike osnovnih škola (od školskog do republičkog), učestvovalo je, kao i prethodnih godina, preko 60% učenika osnovnoškolskog uzrasta.

Na događaju je promovisana i platforma „Takmičari generacije“, koja je namenjena nagrađivanju najboljih učenika. Na platformi su istaknuti uspesi učenika na takmičenjima republičkih i međunarodnih nivoa što će predstavljati bazu podataka za dalju promociju kako učenika, njihovih rezultata i samih takmičenja, ali i obrazovnih politika koje su usmerene na to da učenici dostižu svoje maksimalne kapacitete i budu uspešni članovi našeg društva.