OVOG VIKENDA U BEOGRADU PRVI EKSPERTSKI SASTANAK DIGESTIVNE ONKOLOGIIJE

Zašto je mortalitet od kancera najveći na Balkanu, šta moramo da unapredimo u prevenciji, skriningu, edukaciji, koje su nove terapijske platforme – o tim i drugim važnim pitanjima iz ove oblasti razgovaraće se na prvom ekspertskom sastanku Asocojacije digestivne onkologije Srbije – ADOS, koji će se, uz ušešće brojnih renomiranih specijalista sa Balkana i dijaspore, održati 12. i 13. maja u Beogradu.

„U Srbiji možemo očekivati napredak ako budemo doneli političku odluku da je smanjenje smrtnosti od karcinoma jedan od glavnih prioriteta države, što bi vodilo ka formiranju sveobuhvatne strategije razvoja onkološkog servisa. Prvi rezultati bi se mogli očekivati za tri do pet godina”, rekao je dr Nenad Mijalković, šef Dnevne bolnice digestivne onkologije u UKCS i predsednik ADOS-a, najavljujući da će na predstojećem ekspertskom sastanku biti uključene sve specijalnosti, od medikalnih onkologa, preko hirurga i radiologa, radioterapeuta do molekularnih biologa. Biće prisutni svi oni koji učestvuju u lečenju digestivnih tumora na ovom prostoru.

„Ovo je odlična prilika da iskoristimo iskustva Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore i Republike Srpske“, rekao je dr Mijalković.

Učešće na Konferenciji potvrđeno je i od strane direktorke Digestive Cancers Europe, nevladine organizacije koja obuhvata sva udruženja pacijenata iz Evrope, saopštili su organizatori ovog događaja.