Narodna banka Srbije pozdravlja odluku Banke Poštanska štedionica da i od 1. septembra nastavi sa primenom umanjenih naknada za platne usluge i poziva i ostale banke u Srbiji da pokažu jednaku odgovornost prema svojim klijentima, savesno poslovno ponašanje i primenu dobre poslovne prakse u svakom delu svog poslovanja.
Podsećamo da je Narodna banka Srbije u prethodnoj godini preduzela čitav niz aktivnosti, čiji je neposredan rezultat odluka svih banaka koje su povećavale naknade za platne usluge građanima od 1. januara 2021. godine da te naknade u narednih godinu dana, a počev od 1.septembra 2022. godine umanje za 30% ili ih vrate na nivo pre njihovog
povećanja.
Tom prilikom je Narodna banka Srbije kao trajnu meru donela Odluku o platnom računu sa osnovnim uslugama, koja je na raspolaganju svim građanima, a kojom je ograničena cena paketa platnog računa sa osnovnim uslugama na maksimalan iznos od 150 dinara i kojom je propisana garantovana sadržina ovog platnog računa.
Narodna banka Srbije će nastojati da banke i drugi pružaoci usluga, pored održanja stabilnosti svoga poslovanja i poboljšanja kvaliteta svojih usluga, dodatnu pažnju posvete daljem obezbeđenju dugoročno održivog poslovnog odnosa s klijentima, građanima i privredom. Tržišna ekonomija podrazumeva svest da banke postoje zbog klijenata
i ova odluka BPŠ to dokazuje. Kao što vidite ne mora sve naredbom. Ovo je odgovornost na delu!, zaključila je guverner Jorgovanka Tabaković.