Uplaćeno u državni budžet po osnovu poreza i drugih javnih prihoda – 217,8 milijardi dinara, dok je oko 315 miliona dinara plasirano za društveno odgovorne projekte i podršku profesionalnom sportu

NIS grupa je u 2021. godini značajno unapredila finansijske i operativne rezultate u poređenju sa prethodnom godinom, zahvalјujući čvrstoj finansijskoj disciplini i fokusiranosti na prioritetne razvojne projekte, uz povolјnije tržišne uslove. Neto dobit NIS grupe u prošloj godini iznosila je 21 milijardu dinara, dok je u 2020, usled posledica pandemije korona virusa, zabeležen gubitak od 7,6 milijardi dinara. Pokazatelј EBITDA u izveštajnom periodu iznosi 53,2 milijarde dinara, što je 3,4 puta bolјi rezultat od ostvarenog godinu dana ranije. U razvojne projekte tokom 2021. godine investirano je 20,2 milijarde dinara. Obaveze NIS grupe po osnovu poreza i drugih javnih prihoda iznose 217,8 milijardi dinara, što je 21 odsto više u odnosu na obaveze iz 2020. godine. Prosečna cena nafte tipa „Brent Dtd“ u izveštajnom periodu bila je 70,7 dolara po barelu, odnosno 70 odsto više nego godinu dana ranije, saopštila je ta kompanija 21. februara.

NIS grupa je u 2021. godini, takođe, ostvarila značajne operativne rezultate. Ukupno je proizvedeno 1,194 miliona uslovnih tona nafte i gasa,  a ukupno je u rad pušteno više od 40 razradnih i istražnih bušotina u Srbiji i Rumuniji. U Rafineriji nafte Pančevo prerađeno je 3,945 miliona tona nafte i poluproizvoda, što je 9 odsto više nego u 2020. godini, ali i najveći obim prerade od 2009. godine.

Rekordni rezultati ostvareni su i u oblasti prometa, jer je ukupno prodato 4,031  miliona tona naftnih derivata, što je 14 odsto više nego godinu dana ranije. Uz rast maloprodaje i izvoza, NIS je nastavio modernizaciju maloprodajne mreže i u 2021. godini otvorio 10 novih i rekonstruisanih objekata u Srbiji, među kojima i prvu benzinsku stanicu na novom auto-putu „Miloš Veliki“. U oblasti energetike nastavlјena je izgradnja Termoelektrane-toplane „Pančevo“ čije se puštanje u rad očekuje tokom 2022. godine. Krajem 2021. godine predstavnici NIS-a, Ministarstva privrede Vlade Republike Srbije i HIP Petrohemije potpisali su Ugovor o strateškom partnerstvu u skladu sa kojim će NIS povećati vlasnički udeo u HIP Petrohemiji na 90% osnovnog kapitala  uz obavezu novčane dokapitalizacije u visini od 150 miliona evra i izgradnje postrojenja za proizvodnju polipropilena kapaciteta od najmanje 140.000 tona godišnje u roku od šest godina.

Značajno je unapređena i bezbednost na radu, a indikator povreda sa izgublјenim danima (LTIF) smanjen je 10 odsto u odnosu na 2020. godinu. Zaštita životne sredine bila je prioritet za NIS i u 2021. godini, pa je u ekološke projekte investirano više od 355 miliona dinara. NIS je i tokom prošle godine snažno podržao razvoj zajednice i u društveno odgovorne projekte i podršku profesionalnom sportu uložio više od od 315 miliona dinara. Od toga je 107,5 miliona dinara namenjeno realizaciji projekata zaštite životne sredine koji će unaprediti ekološku sliku u 12 partnerskih opština i gradova, učesnika programa „Zajednici zajedno“.

Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS-a je povodom ovih rezultata ocenio da je prošla godina bila veoma izazovna, ali da je očuvana stabilnost NIS-a, uz širenje poslovanja na oblast petrohemije. „Uspešno sprovođenje Ugovora o strateškom partnerstvu sa HIP Petrohemijom i Vladom Srbije za nas ostaje prioritet i u narednim godinama. Domaćinsko poslovanje omogućava nam da mirnije planiramo dalјu modernizaciju svih segmenata biznisa i u 2022. godini planiramo investicije u iznosu od 25 milijardi dinara. Međutim, tržište je i dalјe nestabilno, pa je neophodno da nastavimo sa sprovođenjem poslovnog modela koji se pokazao uspešnim u kriznom periodu. To znači snažnu finansijsku disciplinu, fokusiranost na klјučne projekte, stalni profesionalni razvoj naših zaposlenih i doprinos bolјitku šire zajednice“, rekao je Tjurdenjev.