PODRŠKA POVEĆANјU NATALITETA I REPRODUKTIVNOM ZDRAVLjU

Konkurs programa kompanije NIS „Zajednici zajedno 2022“ za prijavu projekata ističe 26. avgusta 2022. godine, a sve informacije o učešću mogu se naći na internet adresi https://www.nis.rs/zajednici-zajedno/. Pravo da učestvuju imaju sve gradske i opštinske uprave obuhvaćene programom, kao i javne ustanove zdravstvene zaštite na teritorijama 13 gradova i opština: Beograd, Novi Sad, Niš, Čačak, Pančevo, Požarevac, Kikinda, Zrenjanin, Kanjiža, Srbobran, Žitište, Novi Bečej i Veliko Gradište.

Ove godine kompanija NIS je izdvojila sredstva u iznosu od 118,5 miliona dinara za podršku porodicama u procesu vantelesne oplodnje, kao i za nabavku specijalizovane medicinske opreme u cilјu pobolјšanja uslova za rad u zdravstvenim ustanovama. Na ovaj način, kompanija nastavlјa sa podrškom ustanovama koje su od vitalnog značaja za unapređenje kvaliteta života svih građana naše zemlјe.

Rezultati konkursa biće objavlјeni u oktobru mesecu 2022. godine, saopštila je kompanija NIS.