Postavljaju se solarni paneli na najvećoj maloprodajnoj mreži naftnih derivata

Kompanija NIS otpočela je postavlјanje solarnih panela za proizvodnju električne energije na svojim benzinskim stanicama. U okviru prve faze ovog projekta solarni paneli će biti postavlјeni na osam NIS Petrol i GAZROM maloprodajnih objekata širom Srbije.

Proizvedena električna energija će se najvećim delom koristiti za potrebe benzinskih stanica uz razmenu sa distributivnom električnom mrežom. U periodima kada je proizvodnja elektrane veća od potrebe benzinske stanice višak će se isporučivati u distributivnu električnu mrežu. Po istom principu, kada je proizvodnja nedovolјna, električna energija će se preuzimati iz mreže. Kompanija se na ovaj korak odlučila vodeći se principima održivog razvoja i ostvarivanja svoje zelene agende koja podrazumeva ulaganje u obnovlјive izvore energije u cilјu smanjenja emisije uglјen dioksida i globalnog zagrevanja.

U ovaj pilot projekat NIS je uložio više od 22 miliona dinara, a prognoza je da će na ovaj način, na osam lokacija, biti ostvarena godišnja ušteda u nabavci električne energije od gotovo 300 MWh uz isporuku oko 40 MWh u distributivnu mrežu i uz godišnje smanjenje emisije uglјen dioksida od 375 tona.

„Realizacijom ovog projekta NIS još jednom pokazuje da ostaje posvećen razvoju kompanije uz odgovoran odnos prema ekologiji. Uspešna realizacija ovog projekta otvara mogućnost razmatranja povećanja broja benzinskih stanica na kojima će biti postavlјeni solarni paneli. NIS razmatra i  izgradnju solarnih fotonaponskih elektrana na objektima u okviru Rafinerije nafte Pančevo, poslovnih objekata u Beogradu i Novom Sadu te izgradnju u skladištu derivata nafte u Novom Sadu. Na taj način nastavlјamo sa diverzifikacijom poslovanja i sa ulaganjima u zelenu energetiku“, izjavio je Nenad Pavlović, rukovodilac Centra za razvoj projekata u kompaniji NIS.

Solarni paneli već su postavlјeni na GAZROM benzinskim stanicama „Krnješevci“,  „Novi Beograd“ (bivša Dejton), „Stari Banovci“ i „Prelјina 2“, dok je do kraja maja planirana ugradnja solarnih elektrana na stanicama  „Velika Plana-autoput“, „Kragujevac 7 – Elektrošumadija“,  „Blok 45“ kao i na NIS Petrol maloprodajnom objektu „Gornji Milanovac 2“.