Piše: Đorđe Lazić, CEO TUBEIQ d.o.o, Egzakta Grupa

U eri koja teži digitalnoj transformaciji, No-Code platforme su se pojavile kao ključni akteri, obećavajući da će demokratizovati razvoj softvera. Kao neko ko je proveo godine razvijajući softverska rešenja, vodeći implementacije softverskih projekata, savetujući preduzeća o inovacijama, dolazim do zaključka da ove platforme nisu samo tehnološki trend – one su revolucija koja omogućava kompanijama da se brže prilagode i da inoviraju u nikad dinamičnijem poslovnom okruženju.

No-Code platforma je vrsta tehnološkog alata koji omogućava korisnicima da prave softverske aplikacije bez potrebe za pisanjem komplikovanog programskog koda, jednostavnim korišćenjem vizuelnog interfejsa, gde korisnici mogu kreirati aplikacije koristeći gotove blokove i funkcije. Ovakva rešenja su dizajnirana tako da korisnici koji nemaju iskustvo u programiranju mogu lako kreirati aplikacije, što može uključivati sve, od jednostavnih web stranica do kompleksnijih poslovnih aplikacija. A to nas dovodi do neizbežnog pitanja – Ko može koristiti No-Code platforme? Odgovor je: bukvalno svako. Sve što vam treba je ideja i malo vremena da se upoznate sa platformom koju ste odabrali.

Statistike jasno pokazuju uspon No-Code platformi. Tržište No-Code platformi je u 2023. godini imalo vrednost od 4,2 milijardi dolara, a očekuje se da će do 2033. godine ta vrednost dostići 49,5 milijardi dolara, uz godišnji rast od 28,3%.

Ovakav pristup je izuzetno važan jer omogućava većem broju ljudi da učestvuju u kreiranju digitalnih rešenja, što znači da više ne morate biti stručnjak za tehnologiju da biste pretvorili svoje ideje u stvarnost. Bilo da ste preduzetnik koji želi da pokrene web prodavnicu, nastavnik koji želi da napravi obrazovne aplikacije za svoje učenike, ili neko ko želi da unapredi procese u svojoj organizaciji, No-Code platforma vam može pomoći da to postignete brže i jeftinije nego ikada pre.

Statistike jasno pokazuju uspon No-Code platformi. Tržište No-Code platformi je u 2023. godini imalo vrednost od 4,2 milijardi dolara dok se očekuje da će do 2033. godine ta vrednost dostići 49,5 milijardi dolara, uz godišnji rast od 28,3%. Takođe, tržište No-Code i low-code platformi u celini je raslo, sa prosečnim godišnjim rastom od preko jedne milijarde dolara, od 3,5 milijarde dolara u 2019. do osam milijardi dolara u 2022. godini, dostižući 12,3 milijarde dolara u 2024. godini. Ova ekspanzija je podstaknuta ne samo povećanom potrebom za digitalizacijom u svim sektorima već i širom prihvaćenošću ovih alata među ne-tehničkim korisnicima. Imajući to u vidu, ne čude i rezultati  nedavnih istraživanja prema kojima će No-Code/low-code platforme verovatno predstavljati više od 65% svih aktivnosti razvoja aplikacija do kraja 2024. godine; to pokazuje značajan pomak od tradicionalnih metoda razvoja softvera.

Prema rezultatima nedavnih istraživanja, No-Code/low-code platforme verovatno će predstavljati više od 65% svih aktivnosti razvoja aplikacija do kraja 2024. godine. A to pokazuje značajan pomak od tradicionalnih metoda razvoja softvera.

No-Code platforme imaju značajno učešće u tržištu u različitim sektorima, omogućavajući kompanijama iz raznih industrija da brzo reaguju na promene tržišta i potrebe korisnika. Ovo je posebno izraženo u nekoliko ključnih sektora.

U sektoru finansijskih usluga, No-Code platforme omogućavaju bankama i osiguravajućim kompanijama da brzo razvijaju aplikacije za unapređenje korisničkog iskustva. Od aplikacija za mobilno bankarstvo koje korisnicima omogućavaju da upravljaju svojim računima i transakcijama, do automatizacije internih procesa, No-Code alati omogućavaju finansijskim institucijama da budu agilnije u svom digitalnom pristupu.

Takođe, zdravstveni sektor koristi No-Code platforme za razvoj aplikacija koje olakšavaju upravljanje pacijentima, omogućavaju zakazivanje termina i pružaju digitalne zdravstvene usluge. Ovo je posebno postalo važno u vremenu pandemije COVID-19, gde su digitalna rešenja za zdravstvo postala ključna za pružanje kontinuirane brige o pacijentima.

U maloprodaji, No-Code platforme pomažu kompanijama da brzo razvijaju e-commerce rešenja, personalizovane aplikacije za lojalnost kupaca, i sisteme za upravljanje zalihama. Ovo omogućava maloprodajnim lancima da poboljšaju korisničko iskustvo i efikasnost operacija.

Platforme imaju primenu čak i u obrazovanju, preko razvoja alata za kreiranje obrazovnih aplikacija, platformi za e-učenje i administrativnih sistema.

U poslednjih nekoliko godina, No-Code platforme zauzele su značajno mesto na tehnološkoj sceni, transformišući način na koji organizacije pristupaju razvoju softvera. Ovaj trend nije samo prolazna moda, već odgovor na sve veće zahteve tržišta za brzim i efikasnim rešenjima u digitalizaciji poslovnih procesa, ali i na potrebe tržišta koje sve više oskudeva u IT kadrovima.

Mnogo je faktora koji su uticali na to da No-Code platforme dožive ovako rapidan uspon.

Pre svega, u vremenu kada je sve potrebno uraditi „za juče“, sposobnost ovih platformi da značajno ubrzaju razvoj i implementaciju softverskih rešenja je sigurno jedan od najznačajnijih razloga za njihovu popularnost. U tradicionalnom razvoju softvera, proces od ideje do realizacije može trajati mesecima, čak i godinama, u zavisnosti od kompleksnosti projekta. No-Code platforme omogućavaju korisnicima da zaobiđu dugotrajne i složene faze kodiranja, što rezultira znatno bržim vremenom izlaska na tržište i brzim odgovorom na promenljive tržišne uslove.

Sledeće što je veoma važno istaći kod ovih platformi je njihov pozitivan uticaj na troškove kompanija. Konkretno, troškovi razvoja softvera su često izuzetno visoki, a No-Code platforme značajno smanjuju ove troškove jer eliminišu potrebu za velikim timovima programera. Takođe, nije bez značaja ni to što mnoge No-Code platforme nude pretplatničke modele koji dodatno smanjuju finansijski teret, omogućavajući kompanijama da koriste sofisticirane alate za razvoj softvera po mnogo pristupačnijim cenama.

Saznanje klijenata da mogu sami da izmene proces, bez uplitanja i čekanja programera koji mora nešto da menja u kodu, da mogu sami da poboljšaju korisničko iskustvo i da se prilagode regulativi, sve to je činjenica koja mi svaki put potvrdi da No-Code platforme zaista jesu revolucija na tržištu razvoja softvera.

Iako digitalna transformacija odavno više nije opcija već stvarna potreba za preživljavanjem na veoma dinamičnom tržištu, i dalje čujem kod klijenata kako se plaše svih ovih „novih stvari“ i kako sve deluje isuviše komplikovano, ali i kako se bore sa realnim problemima koje je digitalizacija donela sa sobom, tj. kako ne mogu da nađu dovoljno IT resursa, ili kako nisu u mogućnosti da obezbede visoke plate programera. Ne bih da zvuči kao da su No-Code platforme rešenje za sve, ali zaista tvrdim da one demokratizuju razvoj softvera jer omogućavaju osobama bez tehničkog obrazovanja da kreiraju funkcionalne i estetski prihvatljive aplikacije. Ovo otvara vrata širokom spektru korisnika, od preduzetnika koji žele da automatizuju svoje poslovanje, preko velikih kompanija kojima je potrebna veća efikasnost, pa do državnih institucija koje moraju da sprovedu digitalnu transformaciju kompletnog poslovanja, tj. svih svojih poslovnih procesa.

Meni najdraži trenutak implementacije No-Code platforme kod klijenta, kojem god od gore navedenih segmenata da pripada, jeste reakcija zaposlenih kada već u fazi testiranja shvate da mogu sami da menjaju pojedine parametre i time izmene poslovni proces. Njihovo zadovoljstvo kao i njihovo saznanje da mogu sami da izmene proces, bez uplitanja i čekanja programera koji mora nešto da menja u kodu, da mogu sami da poboljšaju korisničko iskustvo i da se prilagode regulativi, sve to je činjenica koja mi svaki put potvrdi da No-Code platforme zaista jesu revolucija na tržištu razvoja softvera.

Značajna karakteristika ovih platformi je da su dizajnirane tako da budu fleksibilne i skalabilne, što znači da mogu rasti zajedno sa potrebama preduzeća. Platforme koriste vizuelno programiranje koje smanjuje mogućnost grešaka, čineći proces razvoja sigurnijim i efikasnijim i daje im prednost nad tradicionalnim razvojem gde greške u kodu mogu biti skupe i vremenski zahtevne za ispravljanje.

Uspon No-Code platformi nije slučajan. On je direktno povezan sa sve većim zahtevima modernog poslovnog sveta za brzinom, efikasnošću i pristupačnošću u razvoju softvera.

Ovo sve nas navodi na zaključak da uspon No-Code platformi nije slučajan. On je direktno povezan sa sve većim zahtevima modernog poslovnog sveta za brzinom, efikasnošću i pristupačnošću u razvoju softvera. Kako tehnologija napreduje, a potrebe za digitalizacijom postaju sve izraženije, No-Code platforme će igrati još značajniju ulogu u oblikovanju budućnosti digitalnog razvoja. U isto vreme nameće se zaključak da je potencijal tržišta No-Code platformi ogroman i mnogostruko veći od trenutne vrednosti i primene. Dok tehnologija napreduje, i dok se digitalna pismenost širi, No-Code platforme će verovatno postati još integralniji deo poslovnih operacija u mnogim sektorima. Sa sve većim naglaskom na digitalnu transformaciju, očekuje se da će tržišni potencijal No-Code platformi nastaviti da raste, pružajući nove mogućnosti za inovacije i poslovni razvoj. Predikcije ukazuju na to da će sve više preduzeća prepoznati vrednost ovih alata, što će dovesti do daljeg širenja tržišta i veće diversifikacije ponude No-Code rešenja.