Pavel Maco: Mobi banka je građanima Srbije prvi put ponudila potpuno digitalne bankarske usluge

Pavel Maco: Mobi banka je građanima Srbije prvi put ponudila potpuno digitalne bankarske usluge

Nakon izdavanja više od 100 hiljada potpuno online kredita, Mobi banka je dostigla i prekretnicu od 100 miliona ostvarenih transakcija i više od 670 hiljada korisnika, rekao je Pavel Maco, predsednik Izvršnog odbora Mobi banke u intervjuu za Svet bankarstva.

Kao pionir u oblasti digitalnog bankarstva, Mobi banka je građanima Srbije prvi put ponudila potpuno digitalne bankarske usluge. Danas čak 670.000 korisnika obavlja svoje transakcije putem Mobi aplikacije, a procenjuje se da će do kraja godine taj broj porasti na čak 750 hiljada.

Predsednik Izvršnog odbora Mobi banke osvrnuo se i na trend mikrokreditiranja za koji ističe da postoji odlična osnova za dalje razvijanje ove usluge.

„Prosečna bruto plata u Srbiji iznosi gotovo 98 hiljada dinara i u konstantnom je porastu. Istovremeno, krediti za opšte tehnološke uređaje u najvećem broju slučajeva ne prelaze 200 hiljada dinara. Shodno tome, iznos dve prosečne bruto plate predstavlja dovoljan iznos koji bi pospešio mikrokreditiranje uređaja za građane Srbije”, rekao je Maco.

Trenutno, mikro krediti se u Mobi banci izdaju za kupovinu digitalnih uređaja, te je banka zajedno sa kompanijom Yettel do sada odobrila čak 460.000 kreditnih partija.

Kada je reč o trendovima na polju štednje, Maco ističe da je danas gotovo deset puta više oročene štednje u odnosu na period od pre 5 godina.

„Naša štednja u dinarima premašivala je i 90% u prethodnim godinama, a trenutno naši klijenti drže 70% svojih štednih uloga u domaćoj valuti. Svakako je stabilnost kursa bila glavni motivator za ovakve trendove kada je dinarizacija u pitanju. Ne znam koji podatak može bolje da odrazi snagu dinara, ali i veštinu i ispravnost politike Narodne banke Srbije i našeg guvernera Jorgovanke Tabaković“, naglasio je Maco.

Mobi banka prati trend jačanja dinarizacije u Srbiji jer su svi kreditni proizvodi isključivo dinarski, uprkos tome što Mobi menjačnica nudi jedan od najpovoljnijih kurseva na tržištu.

Govoreći o implikacijama ukrajinske krize, kao najaktuelnije teme u ovom trenutku, ističe da Mobi Banka redovno implementira ažurirane liste EU, UN, Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD, čime je obezbeđeno da sistem automatski stopira pokušaj otvaranja računa ili transakcije za bilo koje lice sa ovih lista.

Mobi banka je jedna od prvih banaka na tržištu koja je podržala projekat Moji podaci za banku Narodne banke, Vlade i Udruženja banaka Srbije i na taj način svojim klijentima omogućila digitalno podnošenje neophodne dokumentacije za kreditne proizvode.

„Drago mi je da smo partneri u promovisanju usluga eUprave generalno. Za veoma kratak period, gotovo 3000 ljudi nam je digitalno poslalo svoje podatke za kredite i izdali smo skoro 4000 kredencijala za registrovanje na eUpravu”, rekao je Maco.

Korisnički servis Mobi banke godišnje odgovori na više od 400 hiljada poziva, od čega čak 73,85% korisnika odgovor dobije u roku od 20 sekundi, a da bi period tranzicije ka digitalnom bio uspešan, uspostavljena je i mreža od 40 bankarskih savetnika u 28 gradova koji su na raspolaganju za sva pitanja klijenata u vezi sa ponudom. (P.O.)