Piše: Jelena Mihić Munjić, direktor Kreston MDM

 

Fizička lica koja su ostvarila dohodak u 2021. godini preko 3.268.224 RSD imaju obavezu da plate godišnji porez na dohodak građana. Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana su fizička lica:

  • rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Srbije i u drugoj državi
  • nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Srbije

Rezidentom Republike Srbije, smatra fizičko lice koje:

  • na teritoriji Srbije ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa, ili
  • na teritoriji Republike Srbije, neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini.

Dohotkom se smatra godišnji zbir zarada, prihoda od samostalne delatnosti, prihoda od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine, prihoda od nepokretnosti, prihoda od davanja u zakup pokretnih, prihoda sportista i sportskih stručnjaka, prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga, drugih prihoda itd. U dohodak za oporezivanje ulaze prihodi koji su isplaćeni, odnosno ostvareni u periodu od 1. januara do 31. decembra 2021. godine, nezavisno od perioda na koji se odnose.

Novina od ove godine je da obveznicima koji poslednjeg dana kalendarske godine za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana imaju manje od navršenih 40 godina života, godišnji zbir zarada i oporezivih prihoda dodatno se umanjuje za iznos tri prosečne godišnje zarade (dakle, dodatno umanjenje takođe iznosi 3.268.224 dinara). S druge strane, ograničeno je da navedeno umanjenje ne može biti veće od iznosa godišnjeg zbira zarada, prihoda od samostalne delatnosti, prihoda od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine.

Poresku osnovicu predstavlja razlika između oporezivog dohotka i ličnih odbitaka. Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje. Ako su dva ili više članova porodice obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana, odbitak za izdržavane članove porodice može ostvariti samo jedan obveznik. Lični odbici koji se mogu odbiti od dohotka za oporezivanje su:

  • za poreskog obveznika – 435.763 RSD
  • za izdržavanog člana porodice – 163.411 RSD

Godišnji porez na dohodak građana plaća se po stopi od:

  • 10% na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade 6.536.448 RSD
  • 15% na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade 6.536.448 RSD

Prijava se podnosi na obrascu PPDG-2R, u elektronskom obliku ili u pisanom obliku, neposredno ili putem pošte. Porez se plaća najkasnije 15 dana od dana dostavljanja rešenja o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak građana.