Koselektori ovogodišnjeg Prolećnog Vivaldi foruma: Marija Desivojević Cvetković i Miša Lukić - temu „See opportunity“ - Ja vidim priliku (Foto: Nikić, Mokrogorska)

Koselektori ovogodišnjeg Prolećnog Vivaldi foruma: Marija Desivojević Cvetković i Miša Lukić – temu „See opportunity“ – Ja vidim priliku (Foto: Nikić, Mokrogorska)

„Nikada do sada tempo promena nije bio tako brz kao što je danas. I nikada u budućnosti neće biti tako spor kao što je danas. Zato je za sve nas najvažnije da prepoznamo prilike u kriznim vremenima“.

Ovo je jedna od sentenci kojom je Miša Lukić, koselektor, otvorio ovogodišnji Prolećni Vivaldi forum, Mokrogorske poslovne škole, koji se održava od 22. do 24. marta na Mećavniku. Drugi koselektor je Marija Desivojević Cvetković, a organizatori su se ovog proleća opredelili za temu „See opportunity“ – Ja vidim priliku.

Jedno od iznenađenja koje su pripremili koselektori Marija i Miša, bilo je: razgovor sa popularnim CHAT GPT. Jedno od pitanja za GPT je glasilo: Zašto je  tema “See opportunity”, koja je odabrana za ovogodišnji Vivaldi forum – tako genijalna?!

CHAT GPT je odgovario:

„Tema: Vidim priliku u kriznom periodu je genijalna iz više razloga. Krizni periodi se javljaju u različitim periodima, u našim životima. Krizni periodi predstavljaju izazove za pojedince. Teme – kako prepoznati nove mogućnosti, kako iskoristiti nove prilike na tržištu, su vrlo važne za preduzetnike i menadžere. Krizni periodi često zahtevaju inovativne pristupe i nove ideje kako bi se brže napredovalo. Zato tema: Prilike u doba kriznog perioda, može podstaknuti ideje za inovativno poslovanje. Iako su krizni periodi često teški, oni mogu da pruže priliku za rast i razvoj. Tako da fokusiranje na prilike koje se mogu naći u kriznim periodima, može pomoći da se održi optimizam i motivacija”.

Ukratko: tema prilike u kriznim periodima je dobra i aktuelna, izazovna, podstiče inovacije i pruža optimizam u teškim vremenima“.

Miši Lukiću se dopao takav odgovor, pa je dalje pitao GPT: Ima li još nešto?

A CHAT GPT je odgovorio:

„Osim već navedenog, tema može pomoći da se fokusiramo na dugoročno razmišljanje i strategiju, u vremenima kada su mnogi usredsređeni na preživljavanje dan po dan. Međutim, fokusiranje na prilike u kriznim periodima može pomoći stvaranje dugoročne strategije. Takođe, krizni period može pomoći pojedincima da se prekvalifikuju za nova zanimanja, što znači da se javljaju nova rešenja za prelazak na drugu karijernu putanju. Konačno, ovakve prilike mogu pomoći ljudima da shvate da šanse uvek postoje, a mogu pomoći ljudima i da se prilagode novim okolnostima i da se fokusiraju na nove oblasti“.

Marija Desivojević Cvetković: Tehnološki napredak, koji ide uz veštačku inteligenciju –prilika je koju nikako ne treba propustiti u narednih deset godina

Marija Desivojević Cvetković: Tehnološki napredak, koji ide uz veštačku inteligenciju –prilika je koju nikako ne treba propustiti u narednih deset godina

Bilo je još dosta pitanja Marije i Miše i GPT odgovora, ali je od toga zanimljivije ono što je prvog dana Prolećnog Vivaldi foruma bila živa, ljudska reč.

Tako je Miša Lukić podsetio da su se najveće prilike u svim vremenima dešavale u kriznim periodima:

„Interesantno je da nam, u stvari, kada krize dolaze, izgledaju mnogo veće, a kada odlaze – izgledaju mnogo manje. Sa prilikama je obrnuto, kada dolaze izgledaju suviše male, a kada nepovratno odu, izgledaju velike. U svakoj krizi, u svakoj neprilici je i prilika. I zato u samoj reči postoji (ne)prilika, jer je u svakoj neprilici i prilika! Tu malu priliku možemo da prepoznamo, samo ako vidimo – veliku krizu“, rekao je Miša.

I zato u samoj reči postoji (ne)prilika, jer je u svakoj prilici i prilika!

I zato u samoj reči postoji (ne)prilika, jer je u svakoj prilici i prilika!

Sa svoje strane, Marija Desivojević Cvetković je podsetila da je tehnološki napredak, koji ide uz veštačku inteligenciju –prilika koju nikako ne treba propustiti u narednih deset godina.

„Taj napredak će promeniti način na koji sada živimo. Promeniće školovanje, izbor zainamnja, način na koji radimo i ono što radimo. A ono što kao čovečanstvo treba da uradimo, jeste – ne da se branimo – jer smo kroz istoriju videli da Ludistički pokreti nikada nisu uspeli – već da idemo u susret i da prigrlimo sve ono što donose nove tehnologije i veštačka inteligencija. To, između ostalog, znači da se bavimo obrazovanjem, da ne primenjujemo veštačku inteligenciju na ono što već postoji, već da otkrijemo nove stvari, nove oblasti koje sada ne postoje, a uz veštačku inteligenciju će moći da postoje. I, naravno, da se pozabavimo regulacijom koju ovakva tehnologija donosi, jer regulacija obično kasni za tehnološkim inovacijama“, poručila je Marija Desivojević Cvetković.

O propuštenim i o iskorišćenim prilikama, o tome gde se sve kriju prilike, koje su velike a koje male, kao i o svim temama posredno i neposredno vezanim za  „See opportunity“, govoriće učesnici tokom tri dana Prolećnog Vivaldi foruma.

R. Nikolić