Andrej Balanč, izvršni direktor Asocijacije za afirmaciju kulture i Stefan Jovanović, pomoćnik gradonačelnika za omladinu i saradnju sa Univerzitetom grada Kragujevca, svečano su otvorili 24. februara Akademiju preduzetništva u Kragujevcu. Ovu Akademiju će pohađati 30 polaznika u narednih nekoliko dana, a organizator je Asocijacija za afirmaciju kulture, pod pokroviteljstvom NCR Fondacije, u okviru projekta „Digitalna ekonomija za uravnotežen i otporan ekonomski razvoj“. Mladi ljudi će imati kompetetne predavače, među kojima je Kragujevčanin Strahinja Ćalović, a cilj je da steknu određena saznanja iz preduzetništva i otpočinu samostalno poslovanje.

„Akcelerator“ je prvi segment Akademije preduzetništva, koji je koncipiran u formatu petodnevnog seminara sa celodnevnim, intenzivnim predavanjima i evaluacijom učinka. Polaznici će učiti o osnovama preduzetništva u pravnom, administrativnom i finansijskom okviru, a posebno će biti obrađene teme koje su ključne za definisanje poslovne ideje i donošenje inicijalnih odluka. Kroz edukaciju na teme ispitivanja tržišta i lansiranja proizvoda, polaznici će sticati temeljna znanja i validirati sopstvene ideje.

Tokom petodnevnog seminara u okviru Akademije preduzetništva, bavićemo se osnovama, odnosno temama neophodnim za što bolje snalaženje početnika u biznisu – digitalni marketing i istraživanje tržišta. Ove teme su važne jer su to najčešće poteškoće sa kojima se mladi preduzetnici susreću kada započinju svoj biznis, a obuke će im pomoći da što pre savladaju prepreke i ostvare poslovni rezultat – kazao je Igor Kecman, projektni menadžer.

Dvomesečni period za implementaciju stečenog znanja sledi nakon Akceleratora, zatim Master seminar sa dodatnim periodom za primenu znanja, a Akademija će biti zatvorena završnim događajem, gde će najbolji učesnici predstaviti svoje poslovne ideje pred stručnim žirijem koji će činiti uspešni preduzetnici.

Akademija preduzetništva – projekat kreiran za mlade ljude koji žele da se pokrenu, stvore ili unaprede svoj posao ili ideju, i žele da uče od najboljih, sprovodi se već treću godinu zaredom.