Miroslav Tomašević, v.d. generalnog direktora EPS AD (Foto: LinkedIn)

Miroslav Tomašević, v.d. generalnog direktora EPS AD (Foto: LinkedIn)

Miroslav Tomašević, v. d. generalnog direktora EPS AD, reagovao je na izjavu ministarke energetike Dubravke Đedović od 5. juna 2023. godine, saopštenjem koje je medijima prosledio Sektor za odnose sa javnošću EPS AD. Saopštenje prenosimo u celini:

Nije tačna informacija da je proizvodnja u maju u „Кolubari” bila na niskom nivou, tako da se ugalj uvozi kako bi termoelektrane radile neometano. Naime, i Ministarstvo rudarstva i energetike je obavešteno da su remonti na glavnim kopovima EPS-ovog ogranka RB „Кolubara“ ove godine počeli ranije, u maju, zbog odlične hidrološke situacije i punih deponija uglja, upravo na osnovu dobrog planiranja. Zato nije moguće porediti podatke o proizvodnji u maju sa istim mesecom 2022. godine. U terminu od 10. do 31. maja ove godine u remontu je bila Drobilana „Tamnava“ i proizvodni sistemi za ugalj na kopovima „Tamnava-Zapadno polje“ i Polje „G“, koji daju oko 75 odsto ukupne proizvodnje RB „Кolubara“. Poređenje rezultata „Кolubare“ u maju ove godine kada su stajali sistemi za proizvodnju 75 odsto uglja i u maju prošle godine kada je remont bio na kopu sa 25 odsto ukupne proizvodnje, daje iskrivljenu sliku o učinku EPS-ovih rudara.
Takođe, EPS trenutno uvozi samo minimalne količine uglja i to po starim ugovorima, jer su deponije uglja popunjene a termoelektrane rade kontinuirano. Država nije, kako tvrdi ministarka, uložila sredstva u kupovinu uglja, već je EPS plaćao ugalj iz sopstvenih sredstava, te nije moguće ta sredstva izdvojiti za škole i vrtiće.
Što se tiče investicija, za 2023. godinu ukupno je planirano 110 milijardi dinara, od čega za prvi kvartal 20 milijardi dinara. Realizovano je 16 milijardi dinara što u odnosu na planirana sredstva za prvi kvartal predstavlja 81 odsto, a u odnosu na celu godinu 15 odsto, što je prilično dobar rezultat. Najbolja kvartalna realizacija je upravo na kapitalnim projektima. Odliv sredstava se trenutno odvija po predviđenim planovima. Prošla godina takođe je imala dobru realizaciju investicionih programa, ali znatno manju nego ove. Plan za 2022. godinu je iznosio 80 milijardi dinara od čega je realizovano ukupno 53 milijarde dinara, što je realizacija od 66 odsto. U prvom kvartalu 2022. godine od ukupnog plana u iznosu od 12,3 milijarde dinara, realizovano je 7,2 milijarde dinara, što je 58 odsto.
Nije promašen ni plan niti je nedostatak investicija prouzrokovao pozitivan rezultat EPS u prvom kvartalu ove godine. Stoga molimo ministarku da ne uznemirava javnost iznošenjem neuporedivih podataka, a javnost obaveštavamo da se proizvodnja električne energije i uglja odvija nesmetano, da je sistem stabilan, a da EPS posle dve godine posluje u plusu, navodi se u saopštenju Sektora za odnose sa javnošću EPS, AD.