Aleksandar Kavčić

Aleksandar Kavčić

BEOGRAD, 12.12.2023 – Fondacija „Alek Kavčić“ primila je presudu Privrednog suda u Beogradu kojom se odbacuju neosnovane tužbe podnete protiv Fondacije od strane IK Klett. Neosnovanost glavne tužbe bila je usmerena na to da besplatni udžbenici koje Fondacija nudi u digitalnom formatu nisu odobreni od strane Ministarstva prosvete. Odluka Privrednog suda u sporu koji je bio vredan 3.600.000,00 dinara treća je od osam koja je doneta u korist Fondacije „Alek Kavčić“ ili profesora Kavčića, dok su za ostale sporove procesi i dalje u toku.

Odlukom Privrednog suda, u prvom stepenu, pokazano je jasno sa stanovišta prava da je pokušaj diskreditacije i osporavanja rada Fondacija na nepravedan način samo pokušaj da se ospori nastojanje da se uvede institucija besplatnih udžbenika za sve đake u Srbiji.

„Odluka Privrednog suda potvrđuje neosnovanost optužbi koje su iznete protiv Fondacije „Alek Kavčić“, te ukazuje na integritet i ispravnost naših postupaka. Ovakav ishod samo potvrđuje da je Fondacija Alek Kavčić posvećena transparentnosti, etičkom radu i ostvarivanju svojih ciljeva u skladu sa zakonima i propisima i da ima pravo da nastavi sa ciljem da svaki đak u Srbiji koristi besplatne udžbenike koji su odobreni od strane Ministarstva prosvete“, izjavio je njen osnivač Aleksandar Kavčić.

Kavčić je dodao da ovo nije prvi put da se Fondacija suočava s takvim neopravdanim optužbama, ali da su dosledni u odbrani svojih vrednosti i integriteta.

„Nastavićemo s radom na uvođenju insitucije besplatnih udžbenika, promociji obrazovanja, pružanju podrške kako đacima tako i nastavnicima i doprinošenju društvenom razvoju, u skladu sa našim definisanim ciljevima. Verujemo u pravdu i domaće zakone.“ zaključio je Aleksandar Kavčić.

Izdavačka kuća Klett ima pravo žalbe i obavezuje se po presudi da plati troškove suđenja Fondaciji „Alek Kavčić“.