Susret u RAS-u i potpisivanje još jednog ugovora o saradnji sa Japanskom međunarodnom agencijom, u junu prošle godine, a saradnja se realizuje još od 2005. godine

Susret u RAS-u i potpisivanje još jednog ugovora o saradnji sa Japanskom međunarodnom agencijom, u junu prošle godine, a saradnja se realizuje još od 2005. godine

Razvojna agencija Srbije (RAS) raspisala je Javni poziv za učešće u „Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2023. godini“, koji je sastavni deo  Projekta RAS i Japanske agencije za međunarodnu saradnju JICA. Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima i ima za cilj razvoj poslovanja i smanjenje broja neuspešnih privrednih subjekata. Firme koje budu uključene u program uslugu mentoringa dobijaju besplatno.

Mentoring je sveobuhvatan proces podrške privrednim subjektima koji se nalaze u presudnom trenutku za razvoj ili opstanak. Predstavlja zajednički rad mentora i privrednog subjekta u cilju prevazilaženja trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih rešenja za buduće poslovanje. Kroz ovaj pristup, privredni subjekat prima ravnomernu, vremenski raspoređenu kontinuiranu podršku, radi postizanja što boljih rezultata. Japanska iskustva u obavljanju mentoringa su pokazala da su efekti ovakvog vida konsaltinga daleko veći od povremenih i kratkoročnih saveta.

– Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice – mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom i/ili zakonskim zastupnikom privrednog subjekta i to veći deo vremena u prostorijama korisnikaVlasnik i/ili zakonski zastupnik privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan/projekat razvoja – kaže Ana Žegarac, menadžer projekta.

Pravo na učešće u Programu imaju mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji obavljaju delatnost u okviru oblasti jednog od sektora prerađivačke industrije i to:  industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike. Rok za prijavu je do 26. maja, a predviđeno je da mentoring u izabranim firmama bude okončan  do 20. novembra 2023. godine.

Mentoring program se sprovodi u Srbiji još od 2005. godine i do sada ga je u Srbiji koristilo više od 3.000 firmi.

Projekat „Osnaživanje i dalje uspostavljanje usluge mentoringa za mala i srednja preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana“, peti je projekat saradnje sa JICA. Kroz transfer srpskog modela standardizovane usluge mentoringa sprovodi se i u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta i podrške nesmetanom razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika.

Više informacija o Javnom pozivu na sajtu RAS: JAVNI POZIV – PROGRAM PRUŽANjA STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORINGA SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE U 2023. GODINI (ras.gov.rs)