Dr James Murphy, direktor za istraživanja i nauku u BAT-u

Dr James Murphy, direktor za istraživanja i nauku u BAT-u: Potvrđen pozitivan uticaj proizvoda sa smanjenim rizikom po javno zdravlje

U časopisu Internal and Emergency Medicine objavljeni su novi rezultati jedne od dosad najvećih studija o e-cigaretama koja je analizirala BAT-ov vodeći brend Vuse, saopštila je ta kompanija.  Pomenuta studija upoređivala je klinička merenja isključivo Vuse potrošačasa sa pušačima. Rezultati studije pokazuju da su učesnici koji koriste Vuse imali povoljnije razlike u biomarkerima izloženosti (BoE) i biomarkerima potencijalne štete (BoPH) relevantnim za bolesti povezane s pušenjem, u poređenju sa konzumentima tradicionalnih cigareta.

Kod korisnika Vuse-a zabeleženi su znatno niži biomarkeri izloženosti primarnim toksinima dima od cigareta, prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije (WHO). Takođe, podaci su pokazali povoljne razlike između Vuse korisnika i pušača u svim izmerenim biomarkerima potencijalne štete, od kojih su tri bila statistički značajna.

Dr. James Murphy, direktor za istraživanja i nauku u BAT-u, rekao je: “Vaping postaje sve važniji jer odrasli pušači sve više traže alternativne nikotinske proizvode smanjenog rizika. Rezultati ove studije važni su za Vuse, BAT i potrošače jer nam omogućuju bolje razumevanje pozitivnog uticaja e-cigareta u poređenju s pušenjem. Istraživanje pokazuje jasnu razliku između korisnika Vuse uređaja u poređenju s pušačima i dodatno potvrđuje ulogu e-cigareta u smanjenju štete od pušenja. Želeo bih da se zahvalim svima koji su učestvovali i pomogli u realizaciji ove studije. To je još jedan važan korak napred na našem putu ka izgradnji Boljeg sutra (A Better Tomorrow)”.

E-cigarete su najproučavaniji i najprihvaćeniji alternativni duvanski i nikotinski proizvodi u svetu. BAT-ovi naučni podaci o e-cigaretama objavljeni su u više od 80 recenziranih časopisa i doprinose dokazima koji podupiru ulogu ove kategorije u smanjenju štete od duvana. Inovativna “studija preseka”, jedna od najvećih o e-cigaretama, pruža ključne uvide u uticaj njihovog korišćenja na zdravlje.

Vuse je vodeći globalni brend e-cigareta po tržišnom udelu i prvi globalni ugljenično neutralan brend e-cigareta. Takođe, Vuse je dostupan na 33 tržišta, sa preko 10 miliona potrošača širom sveta.